Samen de tanden zetten in de volgende stap

(07 april 2021)

Ze hadden het nog nooit meegemaakt. Een pitch voor een opdracht waarbij ze werden beoordeeld door provincieambtenaren, medewerkers van de gemeente én betrokken inwoners. Projectmanager Mark van Esseveld en omgevingsmanager Tjeerd Burger werken bij Arcadis. Dat bureau won in maart de pitch en doet het komend jaar de vervolgstudie naar de mogelijkheden voor een onderdoorgang in Broek in Waterland. “Het is voor het eerst dat we zo’n gezamenlijke aanpak zien”, zegt Mark. “De samenwerking is er al. Dat is een groot pluspunt.” Tjeerd vult aan: “Je merkt direct de brede betrokkenheid bij dit project. De mensen met wie we de komende tijd te maken krijgen zitten voor je. Aan hen vertel je het verhaal. Heel erg prettig”.

De onderdoorgang in Broek in Waterland is onderdeel van het project Bereikbaarheid Waterland. Binnen Bereikbaarheid Waterland werken gemeenten Amsterdam, Purmerend, Waterland en Edam-Volendam samen met de Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. In een co-creatie met de Dorpsraad Broek in Waterland zijn tussen 2016 en 2018 verschillende varianten uitgewerkt voor zo’n onderdoorgang. In september vorig jaar besloot Gedeputeerde Staten het advies van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland over de inhoud van de vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang in Broek in Waterland over te nemen. In die vervolgstudie worden twee varianten gedetailleerd uitgewerkt. Het gaat om een onderdoorgang met twee keer een rijstrook voor het verkeer en een onderdoorgang met diezelfde twee rijstroken plus een aparte rijstrook voor de bus. Participatie staat in de volgende fase opnieuw hoog op de agenda.

Wensen vertalen naar eindproduct

De vervolgstudie loopt tot het einde van het jaar. Daarna ligt er een rapport met daarin de voor- en nadelen van de varianten inclusief het kostenplaatje. “We voeren onderzoeken uit en maken nieuwe verkeersmodellen waarbij we de laatste stand van zaken meenemen”, vertelt Mark. “De haalbaarheid van een variant is direct duidelijk, zowel technisch als financieel. En natuurlijk geven we aan op welke manieren we de wensen en eisen van de omgeving hebben meegenomen in het verhaal. Wat hebben we opgehaald in de gesprekken die we gaan voeren, wat is er mee gedaan en waarom zijn die keuzes gemaakt? Transparant.” 

Werkgroepen

Om te weten wat de wensen en eisen vanuit de omgeving zijn, wil Arcadis twee werkgroepen betrekken in het proces. Tjeerd: “Met één werkgroep kijken we dan naar de eindsituatie, hoe gaan die onderdoorgangen eruit zien? Met de andere werkgroep kijken we naar de fase waarin een onderdoorgang gemaakt gaat worden. Wat heb je dan nodig? Waar moet volgens betrokkenen op gelet worden? En wat betekent dat voor verschillende bouwfases?” In principe kan iedereen aan zo’n werkgroep meedoen. “Het moet wel een vaste groep mensen zijn die er tijd en energie in wil steken. Met de dorpsraad gaan we kijken hoe bestaande werkgroepen een plek krijgen in het vervolgtraject.” Ook is er extra aandacht voor de vele gebruikers van de N247, zoals de ondernemers uit Edam-Volendam.

Beeld zegt meer dan duizend woorden

Arcadis heeft als adviesbureau alles in huis om het werk goed uit te voeren. Kennis van tunnels, aquaducten en de bouw van een onderdoorgang? Check. Ervaring met bewonersparticipatie? Check. En omdat het nu eenmaal makkelijker praat als je er allemaal hetzelfde plaatje bij in je hoofd hebt zorgt Arcadis voor animaties. Mark: “Van alle varianten worden waarheidsgetrouwe 3D animaties gemaakt. “Daar kun je thuis vanachter je computer dan doorheen lopen. Je kunt voor je eigen huis gaan staan en dan zien hoe je straat, je omgeving, eruit komt te zien als die variant er gaat komen. Super toch? Dan kun je op basis van die beelden het gesprek voeren. Niet alleen met bewoners, maar ook met andere partijen zoals de brandweer, de gemeente en de provincie als opdrachtgever. Zo heeft iedereen hetzelfde beeld. Ik vind het een uitdaging om samen met een betrokken en kritische omgeving na te denken over de beste oplossing voor de leefbaarheid op zo’n compact deel van de N247. Daar wil ik, samen met mijn collega’s, de tanden in zetten”. 

Handen ineen geslagen. Samenwerken.


 

Uitgelicht