Samenwerking met IDA-Foundation

(04 december 2020)

De herfst is aangebroken en ik tref Wendy Eggen, CEO, van IDA Foundation. IDA Foundation is een bedrijf dat dicht gelegen is aan de N247. Dankzij hun medewerking kunnen onze plannen voor een bereikbaarder N247 doorgaan. Provincie Noord-Holland (NH) heeft namelijk van dit bedrijf een stuk grond aangekocht, zodat het Shell benzinestation kan verplaatsen naar dit terrein.

Dit had nogal wat voeten in de aarde en was best een flinke klus. Als ik Wendy vraag naar haar ervaring met de provincie Noord-Holland reageert ze enthousiast. “Eigenlijk was de samenwerking helemaal zoals het hoort te gaan. We hadden goede werkafspraken die werden nagekomen en de gesprekken, om te komen waar we nu zijn, verliepen ook goed.” Inmiddels is het terrein door firma Markus opgeleverd aan de provincie.

Wie is IDA?

IDA Foundation is een onafhankelijke sociale onderneming die medicijnen en medische goederen levert aan internationale (hulp)organisaties over de hele wereld, tegen de best mogelijke prijs.  Essentiële medicijnen zijn voor veel mensen in lage- en middeninkomenslanden nog steeds onbereikbaar. IDA probeert dit gat te dichten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en wereldwijd zijn er kantoren in India, China, Nigeria, Congo (DRC) en Dubai. “Door Covid-19 werken alle medewerkers vanuit huis. Iedereen werkte al met een laptop, dus gelukkig konden we snel schakelen toen thuiswerken een verplichting werd” vertelt Wendy Eggen. Ze is vooral trots op de gedrevenheid van haar medewerkers. “Iedereen werkt hard door en de resultaten worden gewoon gehaald, dat is wel iets om trots op te zijn.”

Stelling van Amsterdam

Uit historische tekeningen is te herleiden dat het terrein van IDA vroeger deel uitmaakte van de Stelling van Amsterdam. De oude bebouwing is niet meer aanwezig met uitzondering van het oude woonhuis en de twee opslagloodsen. Het gebouw is niet bestempeld als Rijks- of gemeentelijk monument. Tussen 1880 en 1914 is de Stelling van Amsterdam aangelegd en bestond uit in totaal 46 forten en batterijen en diverse dijken en sluizen. 20 jaar geleden werd de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed. De loodsen met historische waarden heeft IDA nog steeds in gebruik, ze dienen als magazijn. Dat is toch wel heel bijzonder. Het buitenterrein van IDA Foundation is door de verkoop van de grond een stuk kleiner geworden en wordt flink opgeknapt.

Duurzaamheid

“Zelf hadden we ook al plannen voor dit terrein”, vertelt Wendy. “Daarom hebben we deze gecombineerd met de plannen van de provincie en hebben we besloten gezamenlijk op te trekken. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een duurzaam herinrichtingsproject van ons bedrijventerrein. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij IDA, dus we wilden graag dat ons eigen terrein duurzamer werd door wadi’s (1*) en grasbetontegels (2*) te creëren en veel materialen te hergebruiken. Het wordt een groene en fijne werkomgeving”, vertelt Wendy. Dat is dan ook gelijk haar grootste zorg: “Wij zijn bijna klaar met de werkzaamheden, dus ik hoop dat de aannemer van de provincie ons terrein ook netjes achterlaat. Zij moeten tenslotte nog met het grote werk beginnen. En het is belangrijk dat we goed bereikbaar blijven, dat is wel een voorwaarde.” Wendy kijkt ernaar uit dat straks alles klaar is. Ze is benieuwd naar het eindresultaat, als alle werkzaamheden in dit gebied zijn afgerond.

Toelichting:
* (1) Een wadi is een met grind of zand gevulde vijver, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. 
Hevige regenval komt in Nederland namelijk steeds vaker voor. Een wadisysteem buffert en infiltreert regenwater; hierdoor minimaliseert het systeem overstort, verbetert het de oppervlaktewaterkwaliteit en beperkt het verdroging.
*(2) Bij de herinrichting van het parkeerterrein is verder gekozen voor grasbetontegels. Dit zijn tegels met openingen waarin gras kan groeien. Met de openingen in de grasbetontegels wordt een waterdoorlatend oppervlak verkregen dat als infiltratie- en buffersysteem voor het hemelwater kan dienen. Bovendien zorgen met gras begroeide betontegels voor een fijne en groene omgeving.

IDA

Uitgelicht