Samenwerkingspartijen trots op mijlpaal kabels en leidingen

(04 december 2020)

De eerste mijlpaal van het project N247 Bereikbaarheid Waterland is succesvol afgerond. Alle voorbereidende werkzaamheden voor kabels en leidingen waren –helemaal volgens planning – 1 november afgerond. Dat was geen gemakkelijke klus. Diverse partijen met verschillende belangen moesten samenwerken en steeds het gezamenlijke doel centraal stellen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN drinkwaterbedrijf, Firma van den Heuvel en provincie Noord-Holland werkten samen aan dit deelproject. De redactie vroeg de vier partijen die samenwerkten in dit deelproject naar hun ervaringen.

Samenwerken

Samenwerken was het sleutelwoord in dit deelproject. Hierdoor was het mogelijk om de omgevingsimpact te verkleinen, minder hinder is voor alle partijen fijn. Ook heeft het bundelen van alle kabels en leidingen voor een verkorte aanleg periode gezorgd, omdat tijdens de traditionele werkwijze meerdere aannemers in de uitvoeringsfase betrokken zouden zijn geweest. Door met een strakke planning te werken, viel de doorlooptijd van de werkzaamheden mee. Als bonus werkte het projectteam goed samen en bestond stuk voor stuk uit vakmensen. Allemaal met hun eigen expertise. Alle partijen zijn trots op het resultaat, met name op de aannemer die met slechte draagkracht van de ondergrond toch de gestelde doelen heeft gehaald. Dat verdient echt een compliment.

Wat hebben we geleerd?

Natuurlijk gaat bij zo’n nieuwe werkwijze niet altijd alles perfect. In het voorbereidingstraject waren nog niet alle afspraken met de omwonenden rond, waardoor dit soms een tegenvaller in de uitvoeringsfase veroorzaakte. De meeste landeigenaren waren bereid om mee te werken aan het project, dat was fijn. Helaas waren ze niet allemaal even enthousiast om hun grond te verkopen. Daar waren soms meerdere gesprekken voor nodig om de nut en noodzaak van het project helder te krijgen. Ook duurde het totale proces voor alle werkzaamheden vrij lang. De fase vanaf schets op-papier tot en met de contractering had veel voeten in de aarde. Alle partijen hebben hiervan geleerd, dus bij een volgende project verloopt dit proces vast weer sneller. Want denk maar zo: zonder wrijving géén glans. En het resultaat mag er zijn. Een eerste behaalde mijlpaal voor het project Bereikbaarheid Waterland N247.

Aanleggen van kabels en leidingen

Uitgelicht