Planning

Om het project N239 in 2021 te kunnen opleveren, zijn de voorbereidingen voor de diverse werkzaamheden volop aan de gang.

Planning
Periode Werkzaamheden
2019

1e kwartaal: doorlopen ruimtelijke procedures en vergunningen

2020

Medio 2020: bestemmingsplanprocedure is onherroepelijk

3e/4e kwartaal: selecteren uitvoerende aannemer

2021

1e kwartaal: start werkzaamheden

2e kwartaal: N239 gereed

2022 zomer 2022: N239 gereed

 

   

   

 
   
   

 

Uitgelicht