Nieuws

 • Raad van State behandelt Provinciaal Inpassingsplan A.C. de Graafweg

  (05 maart 2020) De zitting van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de A.C. de Graafweg vond vrijdag 28 februari plaats. De partijen die beroep hadden ingediend tegen het plan gaven hierop een toelichting.
 • Provincie overweegt snelheid A.C. de Graafweg door Opmeer te verlagen

  (14 februari 2020) De provincie overweegt de snelheid op de A.C. de Graafweg (N241) door Opmeer te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. In dat geval hoeven er minder bomen te worden gekapt en is er meer ruimte om bomen te herplanten.
 • Kapwerkzaamheden A.C. de Graafweg (N241)

  (30 januari 2020) De provincie Noord-Holland voert van 10 tot en met 17 februari kapwerkzaamheden uit langs de A.C. de Graafweg (N241) tussen Verlaat en Wognum.
 • Kavelruil S-bocht Wognum beklonken

  (31 oktober 2019) Eigenaren van percelen ter hoogte van de S-bocht bij de Tramweg in Wognum hebben woensdag 30 oktober een kavelruilovereenkomst ondertekend. Na 2 jaar praten en onderhandelen hebben alle partijen - boeren, particulieren, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland – hun handtekening gezet en de kavelruil officieel gemaakt.
 • Provincie Noord-Holland en PWN ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

  (16 oktober 2019) Maandag 14 oktober hebben Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland en Joke Cuperus, directeur drinkwaterbedrijf PWN, een samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) ondertekend. De weg nadert het eind van haar levensduur. De provincie en PWN gaan intensief samenwerken binnen dit project. De bestaande drinkwater-transportleiding wordt verlegd en komt grotendeels in de nieuwe berm van de nieuwe weg.
 • Informatieavond over het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) op 16 oktober 2019

  (24 september 2019) De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen periode gewerkt aan de verdere voorbereidingen voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en Het Verlaat, en organiseert hierover op 16 oktober 2019 een informatieavond.
 • Bestuurlijk overleg tussen provincie Noord-Holland en gemeente Opmeer

  (10 september 2019) Woensdag 4 september 2019 spraken de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid, Adnan Tekin, en wethouder Bram Beemster van de gemeente Opmeer met elkaar. Naast kennismaken kwam ook de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) aan bod.
 • Klankbordgroepleden in het zonnetje gezet

  (29 mei 2019) De klankbordgroepleden voor het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) zijn vorige week door het projectteam in het zonnetje gezet. Deze mensen hebben namelijk een waardevolle bijdrage geleverd aan het, inmiddels vastgestelde, Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Bijna alle leden zijn thuis verrast met een stralend boeket.
 • Werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241) bij Opmeer

  (24 mei 2019) De provincie Noord-Holland voert de komende 2 weken werkzaamheden uit aan de berm op de A.C. de Graafweg (N241) tussen Opmeer en Verlaat. Weggebruikers worden hierbij om de afzetting geleid.
 • Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) vastgesteld

  (17 mei 2019) Gedeputeerde Staten hebben op 14 mei 2019 het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP) vastgesteld. In het Landschappelijk Inpassingsplan staan richtlijnen en afspraken over hoe met de natuur en het landschap wordt omgegaan.
 • Werkzaamheden bermen A.C. de Graafweg (N241) bij Opmeer

  (02 mei 2019) De provincie Noord-Holland verricht van 6 tot en met 17 mei 2019 onderhoudswerkzaamheden in de berm van de A.C. de Graafweg (N241) bij Opmeer.
 • Lichtmast langs N241 bij Wognum vervangen

  (11 april 2019) De provincie Noord-Holland voert op maandag 15 april 2019 werkzaamheden uit op de A.C. de Graafweg (N241) bij Wognum. Ter hoogte van hectometerpaal 19,6 wordt een lichtmast vervangen.

Uitgelicht