Planning

Op deze pagina leest u de planning op hoofdlijnen, voor zover nu bekend. Deze planning is onder voorbehoud. Neem voor vragen gerust contact op via n241acdegraafweg@noord-holland.nl.

Planning N241 Herinrichting A.C. de Graafweg
Mijlpaal Periode
Start studiefase december 2015
Start projectvoorbereiding januari 2017
Publicatie ontwerp Provinciaal Inpassingsplan juni 2018
Besluitvorming Provinciale Staten maart 2019
Aanbesteding 2020
Start voorbereidende werkzaamheden: verleggen kabels en leidingen medio 2021
Start uitvoering weg begin 2022
Einde project begin 2024

 

Uitgelicht