Bereikbaarheid

Weggebruikers 

Het brugdeel richting het AFAS stadion is afgesloten. Het verkeer gaat nu over de nieuwe brug. In beide richtingen zijn 2 rijstroken beschikbaar. In deze tijdelijke situatie zijn de rijstroken in verband met de beperkte breedte van de brug smaller. De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft hetzelfde tot de werkzaamheden zijn afgerond.

Het werk en de verkeersafwikkeling worden realtime gevolgd. Bij problemen in de verkeersafwikkeling worden de omleidingsscenario’s, die al eerder gebruikt zijn voor het werk in de zomer, weer ingezet. Dit betekent dat het verkeer het advies krijgt gebruik te maken van de N9. Verder worden de verkeerslichtenregelingen aangepast, zodat de doorstroming zo groot mogelijk is.

Fietsers en voetgangers

Tijdens het vernieuwen van het brugdeel richting het AFAS Stadion (A9) is er op deze plek geen fietsverbinding meer over het Noordhollands Kanaal. Het fietspad op het brugdeel richting het AFAS Stadion wordt gesloopt. Op het brugdeel richting Heerhugowaard is alle ruimte beschikbaar gesteld aan het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het werk gebruik maken van een pontje op de kruising Koelmalaan en Zeglis. Het pontje vaart van maandag tot en met zaterdag van 6:30 tot 18:30 uur en tijdens thuiswedstrijden van AZ. Tegelijkertijd staan er omleidingsroutes (pdf, 1 MB) voor fietsers aangegeven.

Bij de pont Akersloot heeft de provincie maatregelen getroffen om het veiliger te maken voor zowel fiets- als autoverkeer. Er zijn in beide richtingen borden langs de autoweg geplaatst die waarschuwen voor de fietsoversteek. Bovendien heeft de weg nu een zigzagmarkering die ervoor moet zorgen dat automobilisten hun snelheid minderen en extra waakzaam zijn.

Landbouwverkeer

De Leeghwaterbrug is tijdens de werkzaamheden te smal voor een deel van het landbouwverkeer. Daarom hebben de provincie, Rijkswaterstaat en gemeente Alkmaar een omleidingsroute over de Ring Alkmaar Noordwest ingesteld. Deze route is aangegeven met borden. Het landbouwverkeer wordt aangeraden de binnenstedelijke gebieden te mijden.

Scheepvaartverkeer

De Leeghwaterbrug hanteert aangepaste bedieningstijden voor de scheepvaart. Tijdens de ochtendspits tussen 6.10 - 8.45 uur is er geen brugbediening en ook tijdens de avondspits is er geen brugbediening van 15.30 - 18.15 uur. Er is besloten de brugopeningen aan te passen mede gebaseerd op de openingstijden van andere bruggen. Zo zorgen we dat het scheepvaartverkeer niet wordt ‘opgesloten’. Hierbij is rekening gehouden met de doorstroming van het wegverkeer. Buiten de spitssluitingen opent de brug op aanvraag. Voor de recreatievaart geldt dat de brug in de avondspits niet bediend wordt tussen 15.00 uur en 19.00 uur.

Extra pont voor fietsers en voetgangers

Omdat de Leeghwaterbrug tijdens de werkzaamheden geen ruimte meer heeft voor een fietsers en voetgangers, heeft de provincie omleidingsroutes ingesteld en een extra gratis pont ingezet. De pont vaart vanaf de kruising Koelmalaan en Zeglis. Eind augustus wordt de brug weer opengesteld voor al het wegverkeer.

De pont vaart van maandag tot en met zaterdag van 6.30 tot 18.30 uur.

Evenementen en AZ-wedstrijden

Tijdens alle thuiswedstrijden van AZ vaart de pont vanaf een uur voor de wedstrijd tot een uur na de wedstrijd, ook op zondagen.

Pont Akersloot

Fietsers en voetgangers kunnen ook gebruik maken van de bestaande pont bij Akersloot. Omdat daar het aantal oversteken toeneemt, heeft de provincie maatregelen getroffen om het veiliger te maken voor zowel fiets- als autoverkeer. Er zijn in beide richtingen borden langs de autoweg geplaatst die waarschuwen voor de fietsoversteek en er is een zigzagmarkering op de weg gezet die ervoor moet zorgen dat automobilisten hun snelheid verminderen en extra waakzaam zijn. De provincie onderzoekt of een aanpassing mee kan in de reconstructie van de weg dit jaar. Er vindt dit jaar een reconstructie van de weg plaats. Daarin zal ook worden gekeken hoe we de veiligheid kunnen verbeteren.

Uitgelicht