Planning

De werkzaamheden voor het werk aan het brugdeel richting het AFAS Stadion zijn van start gegaan. Voor een werk van deze omvang moet rekening worden gehouden met een bouwtijd van ruim een jaar. Naar verwachting wordt de brug eind augustus 2019 weer in gebruik genomen.

Rondom de bouwplaats mag met slechts weinig kunstlicht en een laag geluidsniveau gewerkt worden. De gemeente Alkmaar geeft geen vergunning om 's avonds en 's nachts te werken in verband met geluidsoverlast voor omwonenden. Ook moet de aannemer zich houden aan de Wet natuurbescherming. Daarnaast is er door de beperkte ruimte in de basculekelder nauwelijks mogelijkheid om met meer mensen te werken. Langer werken levert voor het civiele kritische deel heel weinig op, omdat droogtijden en werkwijze het overgrote deel van de doorlooptijd bepalen.

Mijlpaal Datum
Opbouw bouwkuip,landhoofd en tussenpijler Heden
Conserveren beweegbare brugdeel bouwplaats aannemer in Overijssel Maart 2019
Montage beweegbare brugdeel Mei 2019
Openstelling brug en fietsbrug           25 augustus 2019

Uitgelicht