Planning

De werkzaamheden voor het werk aan het brugdeel richting het AFAS Stadion zijn van start gegaan. Voor een werk van deze omvang moet rekening worden gehouden met een bouwtijd van ruim 1 jaar. Naar verwachting wordt de brug maart 2020 weer in gebruik genomen.

Rondom de bouwplaats mag met slechts weinig kunstlicht en een laag geluidsniveau gewerkt worden. De gemeente Alkmaar geeft geen vergunning om 's avonds en 's nachts te werken in verband met geluidsoverlast voor omwonenden. Ook moet de aannemer zich houden aan de Wet natuurbescherming. Daarnaast is er door de beperkte ruimte in de basculekelder nauwelijks mogelijkheid om met meer mensen te werken. Langer werken levert voor het civiele kritische deel heel weinig op, omdat droogtijden en werkwijze het overgrote deel van de doorlooptijd bepalen.

Mijlpaal Datum
Plaatsen van beweegbare brugdek  15-17 oktober 2019
Dichtmaken van de brugkelder  Oktober-december 2019
Installatiewerkzaamheden  December 2019/januari 2020
Asfaltwerkzaamheden  December 2019/januari 2020
Testperiode  Begin maart 2020
Ingebruikname voor verkeer  Eind maart 2020

Uitgelicht