Planning

De werkzaamheden voor het werk aan het brugdeel richting het AFAS Stadion zijn van start gegaan. Voor een werk van deze omvang moet rekening worden gehouden met een bouwtijd van ruim 1 jaar. Naar verwachting wordt de brug maart 2020 weer in gebruik genomen.

Rondom de bouwplaats mag met slechts weinig kunstlicht en een laag geluidsniveau gewerkt worden. De gemeente Alkmaar geeft geen vergunning om 's avonds en 's nachts te werken in verband met geluidsoverlast voor omwonenden. Ook moet de aannemer zich houden aan de Wet natuurbescherming. Daarnaast is er door de beperkte ruimte in de basculekelder nauwelijks mogelijkheid om met meer mensen te werken. Langer werken levert voor het civiele kritische deel heel weinig op, omdat droogtijden en werkwijze het overgrote deel van de doorlooptijd bepalen.

Mijlpaal Datum
Conserveren beweegbare brugdeel bouwplaats aannemer in Overijssel    Gereed
Transport beweegbare brugdeel Overijssel - Alkmaar    Gereed
Opbouw bouwkuip, landhoofd en tussenpijler      Heden
Voorbereidende werkzaamheden beweegbare brugdeel (Alkmaar)    Heden
Montage beweegbare brugdeel      Volgt
Openstelling brug en fietsbrug              Maart 2020

Uitgelicht