Inspraak

Het ontwerp voor de N243 is tot stand gekomen na intensief overleg met de omgeving, betrokken gemeenten, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de politie. De bestemmingsplannen in Alkmaar, Beemster en Koggenland zijn aangepast.

Na een omvangrijk bezwaar- en beroepsproces voor de bestemmingsplannen in Alkmaar en Beemster zijn de bestemmingsplannen definitief vastgesteld. Inspraak is mogelijk bij aanvragen van vergunningen en toestemmingen.

Vergunningen en toestemmingen

De gemeenten Almaar, Beemster en Koggenland gaven de omgevingsvergunningen voor de werkzaamheden af. Met een omgevingsvergunning kunnen bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden.

De vergunning Waterwet is aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De toestemming voor de Wet natuurbescherming is aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland noord. 

Uitgelicht

Documenten