Inspraak

Het schetsontwerp voor de N243 is tot stand gekomen na intensief overleg met de omgeving, de betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Uitwerking schetsontwerp en Groenplan

Het schetsontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en in december 2017 gepresenteerd aan de omwonenden en aanliggende bedrijven tijdens de informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten is ook het Groenplan toegelicht door de landschapsarchitect van het ingenieursbureau Arcadis. De gebruikers van de in- en uitritten aan de N243 kregen de mogelijkheid om hun voorkeur aan te geven voor de aangeboden oplossingen voor de verharding van de in- en uitritten. De overzichten van het Groenplan worden binnenkort op deze pagina gepubliceerd. Lees meer informatie over de in- en uitritten onder Burgerparticipatie in- en uitritten N243.

Inspraak

Op het uitgewerkte schetsontwerp is geen inspraak mogelijk. Inspraak is wel mogelijk bij de aanvraag van de aanpassingen op de bestemmingsplannen, de omgevings- en waterwegvergunningen en de te nemen verkeersbesluiten voor de herinrichting van de N243. Zoals eerder op deze webpagina gemeld, publiceerde de provincie op 15 januari 2018 in de Staatscourant de verkeersbesluiten voor het opheffen van 6 bushaltes langs het tracé en het afsluiten van 't Zuidje in Schermerhorn. Het termijn voor het indienen van bezwaar is inmiddels verstreken. 

Aanpassingen bestemmingsplannen

  • Vanaf 19 maart 2018 ligt bij de gemeente Koggenland het benodigde ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit voor de aanleg van de rotonde Kathoek in Avenhorn gedurende 6 weken ter inzage - zie publicatie.
  • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar is akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan voor de herinrichting van de N243. Vanaf 22 maart 2018 ligt het plan gedurende 6 weken ter inzake bij de gemeente Alkmaar - zie publicatie

Gedurende deze termijnen kunnen zienswijzen worden ingediend.

Burgerparticipatie in- en uitritten N243

Op dinsdag 12 december en woensdag 13 december 2017 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Stompetoren en Avenhorn over de herinrichting van de N243. Op maandag 11 december was ook een informatiebijeenkomst in de gemeente Beemster gepland, maar deze is vanwege het slechte weer en 'code rood' afgelast.

Aanwonenden en aanliggende bedrijven uit de gemeente Beemster zijn voor de bijeenkomsten op dinsdag en/of woensdag in Stompetoren en Avenhorn uitgenodigd. De provinciale weg krijgt een 'groene uitstraling' en dit heeft gevolgen voor de verharding van de in- en uitritten aan de N243. De gebruikers van deze in- en uitritten is gevraagd om tijdens de informatiebijeenkomsten een voorkeur aan te geven voor de mogelijke verharding van de in- en uitritten en parkeerstroken. De opkomst in Stompetoren (gemeente Alkmaar) was met bijna 100 mensen erg groot, waarbij ook meerdere mensen uit de gemeente Beemster aanwezig waren. Ook was een groep bewoners uit Beemster aanwezig op de bijeenkomst op woensdag in Avenhorn.

Bij de in- en uitritten was de keuze duidelijk: de meeste stemmen gingen uit naar het asfalt met een print van patroonbestrating. Bij de keuze van de (parkeer)strook was er bij de gebruikers van de in- en uitritten uit de gemeente Alkmaar (woonachtig aan de Noordervaart) een lichte voorkeur voor de grasbetontegel. Na een extra bijeenkomst in de gemeente Beemster eind maart 2018 zijn we ook met de aanwezige bewoners van de Schermerhornerweg en de Middenweg uitgekomen bij de keuze van de robuuste grasbetontegel.

Dit betekent dat de definitieve keuze voor alle in- en uitritten het asfalt met een print van patroonbestrating wordt en voor de (parkeer)strook de half verharding met de grasbetontegel. Zie 'over het project' afbeeldingen van de definitieve keuze.

Graag bedanken we alle aanwonenden en bedrijven voor hun inbreng en het tot stand komen van deze keuze met als resultaat dat na de herinrichting de veiligheid van de weg wordt verhoogd en de weg de beoogde uniforme uitstraling krijgt.

Een beeld van hoe de kruising Westdijk eruit komt te zien.