Inspraak

Het ontwerp voor de N243 is tot stand gekomen na intensief overleg met de omgeving, betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op het ontwerp is geen inspraak mogelijk. Inspraak is wel mogelijk bij de aanvraag van de aanpassingen op de bestemmingsplannen, de omgevings- en waterwegvergunningen en de te nemen verkeersbesluiten voor de herinrichting van de N243.

Status aanpassingen bestemmingsplannen

  • Op vrijdag 13 december 2019 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Over uiterlijk 12 weken volgt een voor iedereen bindende uitspraak.
  • Koggenland: gereed.
  • Alkmaar en Beemster: op vrijdag 13 december 2019 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over de bestemmingsplannen in Alkmaar en Beemster. Er wordt gewacht op een voor iedereen bindende uitspraak.