Inspraak

Het schetsontwerp voor de N243 is tot stand gekomen na intensief overleg met de omgeving, betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op het uitgewerkte schetsontwerp is geen inspraak mogelijk. Inspraak is wel mogelijk bij de aanvraag van de aanpassingen op de bestemmingsplannen, de omgevings- en waterwegvergunningen en de te nemen verkeersbesluiten voor de herinrichting van de N243.

Status aanpassingen bestemmingsplannen

  • Op vrijdag 13 december 2019 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Over uiterlijk 12 weken volgt een voor iedereen bindende uitspraak.
  • Koggenland: het wijzigingsplan voor aanleg rotonde Kathoek is definitief.
  • Alkmaar: de gemeenteraad van Alkmaar heeft het bestemmingsplan voor de reconstructie N243 vastgesteld. Daartegen zijn 2 beroepen ingesteld.
  • Beemster: de gemeenteraad van Beemster heeft op 5 maart 2019 het bestemmingsplan voor de reconstructie N243 vastgesteld. Dit bestemmingsplan ligt van 25 maart tot en met 6 mei 2019 ter visie in Beemster.