Inspraak

Het ontwerp voor de N243 is tot stand gekomen na intensief overleg met de omgeving, betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op het ontwerp is geen inspraak mogelijk. Inspraak is wel mogelijk bij de aanvraag van de aanpassingen op de bestemmingsplannen, de omgevings- en waterwegvergunningen en de te nemen verkeersbesluiten voor de herinrichting van de N243.

Status aanpassingen bestemmingsplannen


Op 24 juni 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen in Alkmaar en Beemster. Het bestemmingsplan in Alkmaar is aangepast met betrekking tot het aanleggen van stil asfalt ter hoogte van Schermerhorn. Het bestemmingsplan is Beemster is niet gewijzigd. Beide bestemmingsplannen zijn nu onherroepelijk. 

Op dit moment lopen er geen procedures voor vergunningen of andere besluiten.
 

Uitgelicht

Documenten