Over het project

Samen met de gemeenten Alkmaar, Koggenland en Beemster en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt de provincie Noord-Holland aan de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn.

Wat gaan we doen?


De N243 tussen Alkmaar en de Koggenland is toe aan groot onderhoud. De provincie wil dat onderhoud combineren met aanpassingen die de weg veiliger maken voor het verkeer. Op sommige plekken wordt de weg aan de kant van het water breder gemaakt en er komt een geleiderail die in het landschap past. Zes kruisingen worden vervangen door rotondes. De huidige in- en uitritten bij de circa 100 percelen langs de weg blijven bestaan en krijgen een ander soort verharding, zodat de weg een meer 'groene' uitstraling krijgt. De bomen langs de middenweg in Beemster blijven staan en waar mogelijk wordt er aangeplant. Daarmee wordt beoogd de weg beter te laten passen in de droogmakerij Beemster (Unesco).

In het kader van innovatie werkt de provincie samen met BAM infra aan 4 fietsbruggen die zij maken met behulp van 3D-betonprinttechniek. Het project moet volgens de provincie zo duurzaam mogelijk uitgevoerd worden. Daarom worden de aannemers die gaan inschrijven op het project uitgedaagd om daar zoveel mogelijk invulling aan te geven.

Ontwerp


Eind 2015 zijn in de omgeving van de N243 diverse informatieavonden georganiseerd over de plannen van de provincie en is het concept schetsontwerp gepresenteerd. Dit resulteerde in het definitieve schetsontwerp. Het schetsontwerp is verder uitgewerkt en dit ontwerp is samen met het groenplan tijdens de informatiebijeenkomsten op 11 en 12 december 2017 gepresenteerd aan de omwonenden en aanliggende bedrijven. De informatie die op deze bijeenkomsten is binnengekomen is verwerkt in het ontwerp dat nu in uitvoering gaat (referentieontwerp). 
 

Visualisatie ontwerp

 

Uitgelicht

Documenten