Over het project

De provinciale weg N243 tussen Alkmaar en Koggenland is toe aan groot onderhoud. De provincie wil dat onderhoud combineren met aanpassingen die de weg veiliger maken voor het verkeer.

Aannemer Boskalis Nederland gaat deze werkzaamheden in 2022 en 2023 uitvoeren.

  • 6 kruisingen worden vervangen door rotondes: de kruisingen van de N243 met de Zuidervaart, Oterlekerweg, Rustenburgerweg, Molendijk, Westdijk en Kathoek. 
  • Op sommige plekken wordt de weg aan de kant van het water breder gemaakt.
  • Er komt een geleiderail die in het landschap past.
  • De huidige in- en uitritten bij de circa 100 percelen langs de weg blijven bestaan en krijgen een ander soort verharding, zodat de weg een meer 'groene' uitstraling krijgt. 

De bomen langs de Middenweg in Beemster blijven staan en waar mogelijk wordt er aangeplant. Daarmee wordt beoogd de weg beter te laten passen in de droogmakerij Beemster (Unesco). Het project moet volgens de provincie zo duurzaam mogelijk uitgevoerd worden.

3D-betongeprinte bruggen

Om de N243 voor fietsers veiliger te maken, komen fietsbruggen naast de weg. Samen met gebiedsaannemer BAM Infra werkt de provincie aan 4 speciale fietsbruggen. BAM Infra maakt deze bruggen met behulp van 3D-betonprinttechniek. 

Met de 3D-betonprinttechniek is minder materiaal nodig. Minder materiaal is minder uitstoot van CO2. BAM Infra produceert tijdens het bouwproces minder afval, zoals de bekisting voor het beton. Ook zijn er minder werkzaamheden en stappen op de bouwplaats nodig.

Ontwerp

Het ontwerp voor de N243 is tot stand gekomen na intensief overleg met de omgeving, betrokken gemeenten Alkmaar, Koggenland en Purmerend, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de politie. 

Tijdens informatiebijeenkomsten op 11 en 12 december 2017 zijn het schetsontwerp en het groenplan gepresenteerd aan de omwonenden en aanliggende bedrijven. De informatie die op deze bijeenkomsten is binnengekomen, verwerkte de provincie in het ontwerp dat in uitvoering gaat (referentieontwerp). 

Visualisatie ontwerp

Uitgelicht

Documenten