Over het project

Samen met de gemeenten Alkmaar, Koggenland en Beemster, de politie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt de provincie Noord-Holland aan de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Door de weg anders in te richten wil de provincie de N243 veiliger maken voor het verkeer. Op sommige plekken wordt de weg aan de kant van het water breder gemaakt en er komt een geleiderail die in het landschap past. Zes kruisingen worden vervangen door rotondes, zodat de weg veiliger wordt. De huidige in- en uitritten bij de circa 100 percelen langs de weg blijven bestaan en krijgen een ander soort verharding, zodat de weg een meer 'groene' uitstraling krijgt.

Omdat de weg een gebiedsontsluitingsweg is die intensief wordt gebruikt door doorgaand en bestemmingsverkeer, blijft de N243 een 80 km/uur weg. In aanloop op de herinrichting is in 2015 al een inhaalverbod, behalve voor landbouwverkeer, op de N243 ingesteld.

Terugblik

De plannen om de N243 veiliger te maken dateren van 2004. In eerste instantie heeft de provincie de aanleg van een parallelweg onderzocht. In de omgeving bleek voor deze parallelweg in 2008 geen draagvlak. Ook niet voor een verbreding van de weg. Na een informatiebijeenkomst op 16 februari 2012 besloot gedeputeerde mevrouw E. Post nog eens kritisch te kijken naar de randvoorwaarden en uitgangspunten van het uitgewerkte plan. Vanaf 2012 zijn diverse gesprekken geweest met gemeenteambtenaren, bewoners, dorpsraden en ondernemers langs de N243 over hoe de veiligheid op de N243 verbeterd kon worden. Zo ontstond in 2015 het schetsontwerp.

Ontwerp

Eind 2015 zijn in de omgeving van de N243 diverse informatieavonden georganiseerd over de plannen van de provincie en is het concept schetsontwerp gepresenteerd. Dit resulteerde in het definitieve schetsontwerp. Op basis van dit schetsontwerp gaf de provincie in 2016 het groene licht voor de nadere uitwerking en start van de werkzaamheden aan de N243. Het schetsontwerp is verder uitgewerkt en dit ontwerp is samen met het Groenplan tijdens de informatiebijeenkomsten op 11 en 12 december 2017 gepresenteerd aan de omwonenden en aanliggende bedrijven. De informatie die op deze bijeenkomsten is binnengekomen is verwerkt in het voorontwerp. 

Visualisaties

De technische tekening van het ontwerp is vertaald in een aantal visualisaties. Onder het kopje N243 in beeld staan deze impressies van de toekomstige locaties.

Visualisatie ontwerp

Inhaalverbod

Naar aanleiding van verzoeken van bewoners die direct aan de N243 wonen en in overleg met gemeenten en politie, geldt vanaf 13 augustus 2015 een inhaalverbod (met uitzondering van landbouwverkeer) op de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Dit verbetert de veiligheid op de N243. 

In- en uitritten & (parkeer)strook

N243 in- en  uitritten artist impression

In samenspraak met de omwonenden en bedrijven aan de N243 (zie ook inspraak) is voor de materialisering van de in- en uitritten gekozen voor asfalt met een print van patroonbestrating en voor de parkeerstrook is gekozen voor de half verharding met de grasbetontegel. Zie onderstaande afbeeldingen.

Asfalt met print
Asfalt met een print van patroonbestrating die gekozen is als materialisering van de in- en uitritten 

Grasbetontegel als half verharding

Grasbetontegel
Grasbetontegel die als half verharding gekozen is voor de parkeerstrook

Beheer en onderhoud

Voorafgaand aan de herinrichting en het groot onderhoud van de N243 blijft het normale beheer en onderhoud voor de provinciale weg van toepassing.

Uitgelicht

Documenten