Over het project

Het traject N246 – N244 loopt vanaf de aansluiting met de N203 (N246) tot aan de aansluiting met de N242 en N243 bij de Boekelermeer in Alkmaar (N244). Op deze provinciale weg geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur en deels 100 km per uur (Zaanstad). Het deel in de gemeente Zaanstad heeft 2 rijstroken per rijrichting. Ten noorden van de Amaliabrug is de provinciale weg ingericht met 1 rijstrook per rijrichting.

Kogerpolderbrug N236

Aansluiting N203-N246

Op deze aansluiting heeft de provincie groot onderhoud uitgevoerd aan het viaduct over het spoor. 

Kruising Noorddijk - N246

De provinciale weg heeft een 4e rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer vanaf de Amaliabrug richting Wormerveer gekregen. Verder is de kruising Noorddijk - N246 veiliger ingericht. De fietsoversteek op de N246 is verlegd naar de zuidzijde van het kruispunt, in het verlengde van de Vrijheidweg. Fietsers kunnen via het verderop gelegen bruggetje de Noorddijk bereiken. Tussen beide rijrichtingen op de N246 is een verhoogde rijbaanscheiding gekomen waar fietsers en voetgangers veilig kunnen wachten tijdens het oversteken.

Nieuwe Beatrixbrug (Prinses Amaliabrug)

De Beatrixbrug was aan vervanging toe. De nieuwe Prinses Amaliabrug is iets breder en veiliger ingericht voor autoverkeer en fietsers. Op de brug is aan de westzijde een fietspad voor beide richtingen. Ook is er een nieuwe ongelijkvloerse fietsonderdoorgang aan de noordzijde van de brug (zie aansluiting Starnmeerdijk). Hierdoor hoeven fietsers niet meer gelijkvloers over te steken aan de noordkant van de brug, bij de kruising/aansluiting met de Starnmeerdijk. De nieuwe brug is een basculebrug (een beweegbare brug zonder bovenbouw) met een doorvaarthoogte van 2,90 meter. De provincie heeft rondom de Amaliabrug de oeverconstructie vernieuwd, wachtplaatsen voor de scheepvaart aangelegd en heeft de oevers verbeterd (natuurverbinding) onder de brug.

Verleggen aansluiting Starnmeerdijk en fietspad

De aansluiting van de Starnmeerdijk is verlegd richting Markenbinnen. Dit zorgt voor een overzichtelijker en veiliger verkeerssituatie voor het verkeer dat van de Amaliabrug komt. Fietsers van en naar de Amaliabrug maken gebruik van een veilige, ongelijkvloerse doorgang onder de brug door. Het fietspad sluit weer aan op het fietspad langs de N246. Bij de afslag richting de Starnmeerdijk is een verhoogde rijbaanscheiding tussen de beide rijrichtingen.

Veilige aansluiting Markervaart

Rechtsafslaand verkeer vanuit Markenbinnen naar de Markervaart kan nu veiliger voorsorteren door een verhoogde rijbaanscheiding achter de opstelstrook.

Verkeerslichten bij Markenbinnen

Onderzoek van de provincie wijst uit dat het mogelijk is om verkeerslichten te plaatsen bij Markenbinnen. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van bewoners vanwege de onveiligheid. Met verkeerslichten kan het verkeer uit Markenbinnen veiliger de N246 oprijden. De wachttijden nemen wel enigszins toe, tussen de 1 tot 2 minuten in de spits en 3 tot 4 minuten buiten de spits. Uit een enquête van de provincie blijkt dat ruim 78% van de responten uit Markenbinnen (117 personen) verkeerslichten wil. De verkeerslichten zijn tijdens het trajectonderhoud aan de N246 geplaatst.

Fort Markenbinnen

Voor rechtsafslaand verkeer naar het Fort maakt het verkeer gebruik van een veiligere opstelstrook van grasbetontegels.

Rotonde en parallelweg bij Starnmeerpolder – De Woude

De provincie heeft bij de aansluitingen Middelweg-De Woude-Kogerpolder Oost en De Woude een rotonde met parallelweg aangelegd. Verder is er een veilige fietsoversteek en is de sloot in de polder, evenwijdig aan de N246, iets verlegd. Hierdoor komen 4 aansluitingen op de N246 samen op 1 rotonde. Deze maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N246 en de aansluitende wegen.

Aansluiting de Woudhaven

Bij de aansluiting Woudhaven is een veilige rijwegscheiding. Ook is er voor het verkeer vanuit het zuiden (Markenbinnen/De Woude) een aparte rijstrook voor links afslaand verkeer vanuit het zuiden. Hierdoor kan verkeer vanaf het zuiden veilig voorsorteren en afslaan naar de Woudhaven. Het fietspad is iets verlegd ter hoogte van de afsluiting.

Vernieuwen Kogerpolderbrug

Ook de Kogerpolderbrug is geheel vernieuwd. De brug is iets breder en er is een aparte rijstrook voor linksafslaand verkeer gekomen richting de Zuiddijk (Alkmaar). Daarnaast is er een gecombineerde rijstrook voor verkeer dat rechtdoor rijdt en rechts afslaat richting Graft-De Rijp. Hierdoor verbetert de doorstroming op de weg en de brug. Fietsers in beide richtingen maken gebruik van een fietspad aan de westzijde van de brug. Rondom de Kogerpolderbrug heeft de provincie de oevers verbeterd en de voorzieningen voor de trekroute van vleermuizen.

Historie

De N244 (Kogerpolderbrug naar Alkmaar) is het eerste deel van de N244 en werd door de provincie al in 1934 aangelegd. In 1961 is dit deel verbreed en is de huidige parallelweg aangelegd.
De N246 (vanaf de A8 tot aan de Kogerpolderbrug) is tussen 1938 en 1969 in delen aangelegd. Het wegvak Westzaan – Krommenie is 1969 in opengesteld voor gebruik. De overige 2 stukken weg van Krommenie naar West-Knollendam en West-Knollendam naar West Graftdijk zijn respectievelijk in 1949 en 1960 opgeleverd. De Kogerpolderbrug, die de N246 en de N244 verbindt, is door Rijkswaterstaat aangelegd en wordt nu door de provincie beheerd.

Uitgelicht