Over het project

Het traject N246 – N244 loopt vanaf de aansluiting met de N203 (N246) tot aan de aansluiting met de N242 en N243 bij de Boekelermeer in Alkmaar (N244). Op deze provinciale weg geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur en deels 100 km per uur (Zaanstad). Het deel in de gemeente Zaanstad heeft 2 rijstroken per rijrichting. Ten noorden van de Beatrixbrug is de provinciale weg ingericht met 1 rijstrook per rijrichting.

Kogerpolderbrug N236

Aansluiting N203-N246

Op deze aansluiting voert de provincie groot onderhoud uit aan het viaduct over het spoor. 

Kruising Noorddijk - N246

De provinciale weg krijgt een 4e rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer vanaf de Beatrixbrug richting Wormerveer. Verder wordt de kruising Noorddijk - N246 veiliger ingericht. De fietsoversteek op de N246 wordt verlegd naar de zuidzijde van het kruispunt, in het verlengde van de Vrijheidweg. Fietsers kunnen dan via het verderop gelegen bruggetje de Noorddijk weer bereiken. Tussen beide rijrichtingen op de N246 komt een verhoogde rijbaanscheiding waar fietsers en voetgangers veilig kunnen wachten tijdens het oversteken.

Nieuwe Beatrixbrug (Prinses Amaliabrug)

De Beatrixbrug is aan vervanging toe. De nieuwe Beatrixbrug wordt iets breder en veiliger ingericht voor autoverkeer en fietsers. Op de brug komt aan de westzijde een fietspad voor beide richtingen. Ook komt er een nieuwe ongelijkvloerse fietsonderdoorgang aan de noordzijde van de brug (zie aansluiting Starnmeerdijk). Hierdoor hoeven fietsers niet meer gelijkvloers over te steken aan de noordkant van de brug, bij de kruising/aansluiting met de Starnmeerdijk. De nieuwe brug wordt een basculebrug (een beweegbare brug zonder bovenbouw) met een doorvaarthoogte van 2,90 meter. De provincie vernieuwt rondom de Beatrixbrug de oeverconstructie, legt wachtplaatsen voor de scheepvaart aan en verbetert de oevers (natuurverbinding) onder de brug.

Tijdelijke Beatrixbrug

Om de polder bereikbaar te houden voor bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen komt er een tijdelijke beweegbare brug (1,5 meter hoog) ten westen van de Beatrixbrug. Deze tijdelijke brug wordt ingericht met een fietsstrook voor 2 richtingen en 2 autorijstroken (1 rijstrook per rijrichting).

Verleggen aansluiting Starnmeerdijk en fietspad

De aansluiting van de Starnmeerdijk wordt verlegd richting Markenbinnen. Dit zorgt voor een overzichtelijker en veiliger verkeerssituatie voor het verkeer dat van de Beatrixbrug komt. Fietsers van en naar de Beatrixbrug maken straks gebruik van een veilige, ongelijkvloerse doorgang onder de brug door. Het fietspad sluit weer aan op het fietspad langs de N246. Bij de afslag richting de Starnmeerdijk komt een verhoogde rijbaanscheiding tussen de beide rijrichtingen.

Veilige aansluiting Markervaart

Rechtsafslaand verkeer vanuit Markenbinnen naar de Markervaart kan straks veiliger voorsorteren door een verhoogde rijbaanscheiding achter de opstelstrook.

Verkeerslichten bij Markenbinnen

Onderzoek van de provincie wijst uit dat het mogelijk is om verkeerslichten te plaatsen bij Markenbinnen. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van bewoners vanwege de onveiligheid. Met verkeerslichten kan het verkeer uit Markenbinnen veiliger de N246 oprijden. De wachttijden nemen wel enigszins toe, tussen de 1 tot 2 minuten in de spits en 3 tot 4 minuten buiten de spits. Uit een enquête van de provincie blijkt dat ruim 78% van de responten uit Markenbinnen (117 personen) verkeerslichten wil. De verkeerslichten worden tijdens het trajectonderhoud aan de N246 tussen begin 2018 en eind 2019 geplaatst.

Fort Markenbinnen

Voor rechtsafslaand verkeer naar het Fort maakt het verkeer straks gebruik van een veiligere opstelstrook van grasbetontegels.

Rotonde en parallelweg bij Starnmeerpolder – De Woude

De provincie legt bij de aansluitingen Middelweg-De Woude-Kogerpolder Oost en De Woude een rotonde met parallelweg aan. Verder komt er een veilige fietsoversteek en wordt de sloot in de polder, evenwijdig aan de N246, iets verlegd. Hierdoor komen 4 aansluitingen op de N246 samen op 1 rotonde. Deze maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N246 en de aansluitende wegen.

Aansluiting de Woudhaven

Bij de aansluiting Woudhaven komt een veilige rijwegscheiding. Ook komt er voor het verkeer vanuit het zuiden (Markenbinnen/De Woude) een aparte rijstrook voor links afslaand verkeer vanuit het zuiden. Hierdoor kan verkeer vanaf het zuiden veilig voorsorteren en afslaan naar de Woudhaven. Het fietspad wordt iets verlegd ter hoogte van de afsluiting.

Vernieuwen Kogerpolderbrug

Ook de Kogerpolderbrug wordt geheel vernieuwd. De brug wordt iets breder en er komt ruimte voor een aparte rijstrook voor linksafslaand verkeer richting de Zuiddijk (Alkmaar). Daarnaast komt er een gecombineerde rijstrook voor verkeer dat rechtdoor rijdt en rechts afslaat richting Graft-De Rijp. Hierdoor verbetert de doorstroming op de weg en de brug. Fietsers in beide richtingen maken gebruik van een fietspad aan de westzijde van de brug. Rondom de Kogerpolderbrug verbetert de provincie de oevers en de voorzieningen voor de trekroute van vleermuizen.

Tijdelijke Kogerpolderbrug

Om de polder bereikbaar te houden komt er een tijdelijke brug bij de Kogerpolderbrug. De tijdelijke Kogerpolderbrug kan niet open en dicht, waardoor passerende schepen van mei 2019 t/m februari 2020 te maken krijgen met een maximale doorvaarhoogte van 3,5 meter. De tijdelijke brug heeft 2 rijstroken (1 rijstrook per rijrichting). Ook heeft de tijdelijke brug een fietsstrook voor 2 richtingen.

Fietsverkeer

Op de tijdelijke bruggen komt een vrij liggend fietspad. OV-routes en fietsverbindingen blijven zoveel mogelijk in stand. Waar nodig zorgt de aannemer voor tijdelijke afgezette fietspaden en veilige oversteekmogelijkheden. Zo komt er een tijdelijke fietsoversteek met verkeerslichten bij de werkzaamheden aan de Beatrixbrug en de nieuwe aansluiting Starnmeerdijk.

Historie

De N244 (Kogerpolderbrug naar Alkmaar) is het eerste deel van de N244 en werd door de provincie al in 1934 aangelegd. In 1961 is dit deel verbreed en is de huidige parallelweg aangelegd.
De N246 (vanaf de A8 tot aan de Kogerpolderbrug) is tussen 1938 en 1969 in delen aangelegd. Het wegvak Westzaan – Krommenie is 1969 in opengesteld voor gebruik. De overige 2 stukken weg van Krommenie naar West-Knollendam en West-Knollendam naar West Graftdijk zijn respectievelijk in 1949 en 1960 opgeleverd. De Kogerpolderbrug, die de N246 en de N244 verbindt, is door Rijkswaterstaat aangelegd en wordt nu door de provincie beheerd.

Uitgelicht