Over het project

De brug Ouderkerk verbindt de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe.

In 2015 sloten de provincie, de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Vervoerregio Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van de nieuwe brug en een verbetering van de verkeerssituatie. Aan beide zijden van de brug sluiten zijwegen aan met lokaal verkeer. Het verkeer op de Oranjebaan / Burgemeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel kruist de Amstel over de brug Ouderkerk. De weg wordt, vooral tijdens filevorming op de A9 en in spitsuren, veel gebruikt door doorgaand verkeer. De brug is ook een belangrijke openbaar vervoerroute tussen Amstelveen en Amsterdam Arena. Daarnaast is de Amstel een belangrijke vaarweg voor de beroeps- en recreatievaart.

Vervanging van de brug

In opdracht van de provincie Noord-Holland voert aannemerscombinatie Brug Ouderkerk ingrijpende werkzaamheden uit aan de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. De huidige brug nadert het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Dit moment biedt ook de mogelijkheid om de brug te verbreden om zo de doorstroming te verbeteren. Naast de bestaande brug die wordt vervangen, wordt een nieuwe brug geplaatst. De aansluitende wegen en fietspaden worden eveneens aangepast. 

plattegrond nieuwe Brug Ouderkerk

2 nieuwe bruggen

Als de 2 nieuwe bruggen gereed zijn, heeft de nieuwe noordelijke brug over de Amstel 1 rijbaan richting Amstelveen voor het gemotoriseerde verkeer. Ook de fietsers gaan, in beide richtingen, over deze brug. De nieuwe zuidelijke brug in de richting Amsterdam heeft ook 1 rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer en een rijbaan voor linksaf richting Hoger Einde-Noord. Ook de voetgangers gaan over de zuidelijke brug. Fietsers en voetgangers kruisen de N522 ongelijkvloers onder de brug door. 

artist impression nieuwe Brug Ouderkerk

Ecologisch onderzoek en bomencompensatie

Om het werk voor de vervanging van de Brug Ouderkerk uit te kunnen voeren zijn meerdere bomen gekapt. De resterende 4 bomen op Hoger Einde-Zuid zijn op 10 december 2021 gekapt. Zoals gebruikelijk bij het kappen van bomen, is voorafgaand aan de uiteindelijke kap (in het kader van de Wet natuurbescherming) de locatie vrijgegeven door een ecoloog. Voor alle gekapte bomen geldt een herplantplicht. Voor het project Vervanging Brug Ouderkerk betekent dit dat alle gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen in het projectgebied.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, volg dan deze website met alle actuele informatie over de voortgang, planning, uitvoering en omleidingen. 

Alle actuele informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden en eventuele omleidingen is te vinden in de bouw-app van de aannemer: N522 BOK. Deze app kunt u downloaden in de App Store (Apple), Google Play (Android) of via www.debouwapp.nl/n522bok

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl.

Uitgelicht