Over het project

De provinciale weg N525 is een belangrijke verbinding tussen Laren en Hilversum waar veel verkeer rijdt. De maximumsnelheid is 50 kilometer per uur en dit wordt benadrukt door borden en markeringen op de weg, rubberen drempels en waarschuwingsborden.

Ter hoogte van het kruispunt Westerheide met de Oude Postweg kan langzaam verkeer de weg niet oversteken, het is zelfs verboden hier over te steken. Een paar jaar geleden is er wel een tunnel aangelegd voor langzaam verkeer dat de N525 moet oversteken, maar die wordt in de praktijk niet door iedereen gebruikt. 

Veel scholieren en voetgangers steken net ten noorden van het kruispunt de weg over, tussen het College Laar en Berg en het restaurant La Place. Deze situatie is onoverzichtelijk en gevaarlijk voor de overstekers en weggebruikers. De provincie wil daarom de oversteek veiliger maken door de aanleg van een voorrangsplein.

Ontwerp 

De provincie wil het langzame verkeer centraal op 1 plek laten oversteken. Om dat te bereiken doen we het volgende: 

  • We bouwen een voorrangsplein
  • Er komen oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ten noorden en zuiden van het voorrangsplein
  • Er komen snelheidsremmers vóór de oversteekplaatsen
  • De bushaltes worden ten zuiden van het voorrangsplein geplaatst
  • Er komt een haag tussen de Hilversumse weg en de ventweg Hilversumse weg om fietsers en voetgangers naar het voorrangsplein te leiden

Kaart van de kruising N525

Kaart van de kruising op de N525. Klik op de afbeelding om een grotere versie te openen.

Duurzaam werken

De provincie werkt binnen dit project op een duurzame manier. Samen met partners is besloten om te werken met 100% biobased materialen en biodiversiteit in de bermen te stimuleren. Ook wordt regenwater bewaard in de bodem om de haag die we planten water mee te geven. Daarnaast daagt de provincie de aannemer uit om nog meer duurzame maatregelen te nemen. Dit past allemaal binnen de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’.

 

 

Uitgelicht