Planning

 

Datum Werkzaamheden
2009 Convenant afgesloten waarin Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken dat er een nieuwe grote zeesluis moet komen. 
2010 Gestart met planstudie. Het uitgangspunt van deze studie is het verbeteren van de bereikbaarheid van de havens langs het Noordzeekanaal. Onderdeel van de planstudie is de uitwerking van drie varianten voor de nieuwe grote zeesluis.
2012 Voorkeursvariant gekozen door het Rijk, de provincie en de gemeente Amsterdam.
2016 Start aanleg
2019 Oplevering nieuwe zeesluis. Na ingebruikname van de nieuwe zeesluis wordt de Noordersluis buiten bedrijf gesteld en alleen ingezet bij eventuele calamiteiten.


 

 

Uitgelicht