Duurzame oevers

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten. Dat is hoe de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten wil aanpakken.

Daarnaast wil de provincie kansen benutten om de natuur in en langs de kanalen te versterken. In september 2020 is de samenwerking met aannemer Beens Groep - Hakkers gestart.

Videostill duurzame oevers
Bekijk de video 'Duurzame oevers'
: Quirijn Huiskes (Projectleider Duurzame Oevers provincie Noord-Holland) legt uit hoe een vaarweg dankzij tweedehands damwanden is voorzien van nieuwe duurzame oevers. En hoe dit leidde tot een enorme CO2-besparing.

Nieuw soort samenwerking

De komende 6-8 jaar gaat het om circa 20 oevers. Hiervoor wordt voor een langere tijd samengewerkt met 1 aannemer. Belangrijk voordeel van deze langdurige samenwerking is de ruimte die ontstaat voor onderzoek en experiment. Nieuwe kennis kan meteen worden toegepast in het volgende oeverproject. Zo kunnen duurzaamheidsambities worden gerealiseerd: 80% minder materiaal- en energieverbruik in 20 oevers.

Uiteenlopende ideeën

Er zijn heel uiteenlopende ideeën voor de duurzame oevers. Van het hergebruik van grondstoffen, zoals stalen damwanden, tot het testen van nieuwe materialen. En van het inzetten van een eigen ontwikkelde groen aggregaat tot het verduurzamen van de eigen bouwkeet met zonnepanelen. 

Ook gaan provincie en aannemer samenwerken met kennisinstellingen. Een van de duurzaamheidsinitiatieven betreft een pilot van de Technische Universiteit Delft waarin studenten 300 meter oever gebruiken voor het planten van gewassen met sterke wortels: dit bespaart hardhout of staal voor de beschoeiing.

Kansen voor natuur

De werkzaamheden aan de oevers zijn in eerste instantie nodig om damwanden te plaatsen of beschoeiing te vernieuwen, om zo oevers voor langere tijd te beschermen tegen afbrokkelen. Tegelijkertijd wil de provincie kansen grijpen om de natuur te versterken, biodiversiteit te vergroten en waterkwaliteit te verbeteren. De nieuwe aannemer gaat hierbij aan de slag met oplossingen voor natuurvriendelijke oevers.

Dieren kunnen straks makkelijk in en uit het water, via fauna uittredeplaatsen. In de brede kanalen worden plekken gecreëerd met minder harde stroming, waar bijvoorbeeld vissen kunnen paren. Daarnaast wordt de begroeiing gevarieerder, door aanleg van plas-dras gebieden en het stimuleren van rietlanden. Dit draagt allemaal bij aan de biodiversiteit en waterkwaliteit.

Duurzame infra

De toekomstige duurzame oeververvangingen passen goed binnen de duurzame plannen van de provincie Noord-Holland. De provincie is eigenaar en opdrachtgever van de eigen infrastructuur en kan zélf maatregelen treffen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Samen met collega’s en partners worden de eigen wegen, kanalen, bruggen en viaducten verduurzaamd. Dit alles met als doel: een 100% circulair bouwproces in 2050. Met het programma Duurzame Infrastructuur werkt de provincie Noord-Holland aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor nu en in de toekomst.