Over de Rekervlotbrug

De Rekervlotbrug is een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers om het Noord-Hollands Kanaal over te steken tussen Koedijk (gemeente Alkmaar) en Bergen.

Reparatie Rekervlotbrug

Door de aanvaring is de Rekervlotbrug sinds 8 februari 2021 buiten gebruik. De schade is fors, daardoor is het nog niet te zeggen hoelang de werkzaamheden aan de brug precies gaan duren. Dat is afhankelijk van hoe voorspoedig de reparaties verlopen en wat de aannemer tegenkomt. De provincie verwacht dat de Rekervlotbrug tot en met de zomer buiten gebruik is. Tot die tijd blijft het pontje varen voor voetgangers en fietsers, onder voorwaarden dat de pont voldoende gebruikt wordt.

Afsluiting Rekervlotbrug, door aanvaring is de brug kapot

Deel Rekervlotbrug uit het water

Niet alle werkzaamheden aan de Rekervlotbrug kunnen vanaf het water uitgevoerd worden. Het vlot is door de aanvaring gescheurd en moest uit het water zodat de gebiedsaannemer de onderkant van de brug beter kon inspecteren. Een telekraan heeft het vlot los gehesen en met een schip naar de werf in 't Zand gevaren op dinsdag 22 juni. Uit de inspectie moet vervolgens duidelijk worden hoelang de werkzaamheden gaan duren. 

Deel van Rekervlotbrug uit het water voor inspectie en reparatie

Aannemer

De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud van de infrastructuur in de regio Alkmaar en omstreken voor 10 jaar aanbesteed aan de gebiedsaannemer: BAM/Engie/Krinkels. Meer informatie hierover staat op hun website www.gebiedscontractmiddennoord.nl.  De gebiedsaannemer voert ook de reparatiewerkzaamheden aan de Rekervlotbrug uit. 

 
 

Uitgelicht