Over het project

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor gaten ontstaan. De staaldikte van de wanden loopt op dit moment verder terug, waardoor een permanente oplossing noodzakelijk is.

De impact op de omgeving is groot. De KVSS wordt vermoedelijk leeggepompt en is dan 6 maanden tot een jaar gesloten voor scheepvaart. Verkeer op het water en de bedrijven die afhankelijk zijn van de KVSS gaan daar veel van merken. Dat is de reden om hen zo snel mogelijk te betrekken bij de aanpak en van hen te horen wat hun zorgen zijn en waar ze tegenaan gaan lopen. Dit was het onderwerp tijdens de bijeenkomst op 30 november 2017.

Uitgelicht