Over het project

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor opnieuw gaten ontstaan. De staaldikte van de wanden loopt op dit moment verder terug. De verwachte uitvoering van de KVSS vindt in 2023 plaats. Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. Daarnaast is door het verlengen van de Koopvaardersschutsluis de sluis toekomst robuust.

De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis hebben veel impact op de omgeving, omdat de sluis circa 9 maanden moet worden afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Het verkeer op het water en de bedrijven die afhankelijk zijn van de KVSS gaan daar veel van merken. Dat is de reden waarom zij vanaf het allereerste begin al betrokken zijn bij de aanpak, om van hen te horen wat hun zorgen zijn en waar ze tegenaan gaan lopen. Samen met de omgeving wordt gekeken wat de beste aanpak is.

Ingenieursbureau Sweco heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis en Zeedoksluis. Alle uitgevoerde onderzoeken zijn als samenvatting in het haalbaarheidsrapport weergegeven, inclusief de conclusie. De conclusie is dat de omvaarroute haalbaar is. Het rapport en een factsheet van het onderzoek is op deze projectpagina te downloaden.

De provincie Noord-Holland is ook bezig met het onderzoeken om de zoutindringing terug te dringen richting het Noordhollandsch kanaal. Voldoende zoet water is van belang voor de landbouw om hun gewassen te kunnen besproeien. Bij teveel zout in het Noordhollandsch kanaal is dit niet meer mogelijk.

Uitgelicht