Over het project

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor gaten ontstaan. De staaldikte van de wanden loopt op dit moment verder terug, waardoor een permanente oplossing noodzakelijk is eind 2023. Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. Daarnaast is door het verlengen van de Koopvaardersschutsluis deze ook toegankelijk voor grote schepen.

De impact op de omgeving is groot. De KVSS wordt vermoedelijk leeggepompt en is dan 6 maanden tot een jaar gesloten voor scheepvaart. Verkeer op het water en de bedrijven die afhankelijk zijn van de KVSS gaan daar veel van merken. Dat is de reden waarom zij vanaf het allereerste begin al betrokken zijn bij de aanpak, om van hen te horen wat hun zorgen zijn en waar ze tegenaan gaan lopen. Samen met de omgeving wordt gekeken wat de beste aanpak is.

Op dit moment is ingenieursbureau Sweco in opdracht van de provincie aan het onderzoeken of de Boerenverdrietsluis als omvaarroute tijdens de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis haalbaar is. De provincie Noord-Holland is ook bezig met het onderzoeken om de zoutindringing terug te dringen. Indien de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis haalbaar is, dan gaan in de toekomst de toeristische scheepvaart via de Boerenverdrietsluis en de beroepsvaart via de Koopvaardersschutsluis. Door de kortere schuttingen van de Boerenverdrietsluis kan de hoeveelheid zout worden teruggebracht.

Uitgelicht