Over het project

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis is hard nodig. Een bacterie tast de wanden aan waardoor het risico bestaat dat er gaten komen en de constructie bezwijkt. Dit wordt met regelmaat gemonitord. De provincie heeft samen met de aannemer gewerkt aan een ontwerp en een oplossing. De uitvoering van het werk is in april 2023 gestart. Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. 

Geen stremming door aanpak vanaf de kant

In plaats van staal worden er betonnen wanden neergezet. De sluis blijft in gebruik door vanaf de kant te werken. Ook wel 'renoveren met de winkel open' genoemd.
De westkant is als eerste aan de beurt. 1,5 jaar later beginnen de werkzaamheden aan de oostkant waardoor de renovatie tot en met het voorjaar 2026 in beslag neemt. 

Aanbesteding afgerond Provincie en Van Hattum en Blankevoort werken samen aanpak uit

Werkzaamheden

Eerst is een damwand geplaatst om de grond achter de sluiswand af te kunnen graven. Aan de kant waar gewerkt wordt, is afmeren niet mogelijk omdat er direct achter de sluismuur een groot gat ligt. Dit wordt met borden aangegeven. Sinds de zomer wordt er vanuit de bouwkuip gewerkt aan de constructie van de sluiswand. Dit gebeurt via de techniek jetgrouten. Hierbij wordt grout, een samenstelling van cement en water, 10 meter diep in de grond geïnjecteerd. De grout vermengt zich onder hoge druk met de ondergrond. Vanuit de geboorde gaten worden zo massieve kolommen gemaakt en naast elkaar vormen die de nieuwe wand. 

Start renovatie Koopvaardersschutsluis

Wat voorafging

De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder hebben in maart 2020 afspraken gemaakt over de omvaarroute en de aanpak van de Boerenverdrietsluis. Deze afspraken zijn gebaseerd op een stremming van 9 maanden als gevolg van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis. Nu de Koopvaardersschutsluis in gebruik blijft tijdens renovatie en er geen omvaarroute nodig is, is nog niet duidelijk wat dit betekent voor een tweede vaarroute en de Boerenverdrietsluis. De provincie blijft daarom, los van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis, samenwerken met de gemeente Den Helder. De gemeente en provincie bespreken de komende tijd hoe. 

Foto van Haven Den Helder vanuit de lucht

Meer informatie

Door de start van het werk wordt het sluisterrein ingericht als bouwterrein en afgesloten voor publiek. Er wordt gewerkt binnen reguliere werktijden (ma-vr 07.00-19.00 uur). De werkzaamheden zijn afgestemd met betrokken partijen en organisaties. Heeft u vragen of klachten? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Uitgelicht