Over het project

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor gaten ontstaan. De staaldikte van de wanden loopt op dit moment verder terug, waardoor de KVSS uiterlijk 1 april 2023 gerenoveerd zijn. Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. Daarnaast is door het verlengen van de Koopvaardersschutsluis de sluis toekomst robuust.

De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis hebben veel impact op de omgeving, omdat de sluis circa 9 maanden moet worden afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Het verkeer op het water en de bedrijven die afhankelijk zijn van de KVSS gaan daar veel van merken. Dat is de reden waarom zij vanaf het allereerste begin al betrokken zijn bij de aanpak, om van hen te horen wat hun zorgen zijn en waar ze tegenaan gaan lopen. Samen met de omgeving wordt gekeken wat de beste aanpak is.

Op dit moment legt ingenieursbureau Sweco in opdracht van de provincie de laatste hand aan het onderzoeksrapport over de haalbaarheid van de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis en Zeedoksluis. Dit rapport is de samenvatting van alle uitgevoerde onderzoeken naar de haalbaarheid van de omvaarroute. De conclusie is dat de omvaarroute haalbaar is. De rapportage wordt binnenkort hier digitaal ter beschikking gesteld. De provincie Noord-Holland is ook bezig met het onderzoeken om de zoutindringing terug te dringen.
 

Uitgelicht