Over het project

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis is hard nodig. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat een bacterie de damwanden aantast. Dit wordt met regelmaat gemonitord. De provincie werkt sinds september 2021 samen met de aannemer aan een ontwerp en oplossingen. Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. 

Sluis blijft in gebruik tijdens renovatie

In een bouwteam werken provincie Noord-Holland en Van Hattum en Blankevoort intensief samen. In hun zoektocht naar de beste oplossing zijn - binnen de techniek, financiële gevolgen en risico’s - de mogelijkheden voor een zo kort mogelijke stremming in beeld gebracht. Na onderzoek blijkt dat de scheepvaart gebruik kan blijven maken van de sluis tijdens de renovatie, zelfs zonder versmalling. Een aanpak vanaf kade en klein deel vanaf water beperkt de hinder aanzienlijk.

Aanbesteding afgerond Provincie en Van Hattum en Blankevoort werken samen aanpak uit

Uitstel verlenging

De Koopvaardersschutsluis kan open blijven tijdens renovatie; voor een verlenging is een korte afsluiting nodig. De provincie heeft op 31 mei 2022 besloten de verlenging met 5 tot 8 jaar uit te stellen. Eerst moet goed in beeld komen voor welke schepen de verlenging nodig is. Het is daarnaast nog niet duidelijk of er voor de Kooyhaven in Den Helder grotere schepen nodig zijn. De verlenging is ingezet vanuit de gedachte klaar te zijn voor meer goederenvervoer via het Noordhollandsch Kanaal. Dit vergt behalve een verlenging van de sluis een flinke investering in de opwaardering van de vaarweg. De verlenging van de sluis naar 115 meter kost bovendien veel geld, helemaal door de almaar stijgende grondstofprijzen en de onzekerheid over of materiaal en onderdelen geleverd kunnen worden. 

Provincie en gemeente Den Helder blijven in gesprek

De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder hebben in maart 2020 afspraken gemaakt over de omvaarroute en de aanpak van de Boerenverdrietsluis. Deze afspraken zijn gebaseerd op een stremming van 9 maanden als gevolg van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis. Nu de Koopvaardersschutsluis open blijft tijdens renovatie, is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de omvaarroute en de Boerenverdrietsluis. De provincie blijft daarom, los van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis, samenwerken met de gemeente Den Helder. De gemeente en provincie bespreken de komende tijd hoe. 

Foto van Haven Den Helder vanuit de lucht

Voorkomen van binnendringend zeewater

De Koopvaardersschutsluis moet tijdens openingen voorkomen dat de zoutindringing richting het kanaal toeneemt. Voor de landbouw in Noord-Holland Noord is zoetwater nodig om de gewassen te besproeien. Het Hoogheemraadschap ziet toe op de waterkwaliteit en heeft eisen gesteld aan sluizen om het binnenland voldoende te beschermen tegen het zeewater. Doordat de verlenging is uitgesteld, zijn extra maatregelen voor zoutindringing nu niet nodig. De sluis behoudt zijn oorspronkelijke functie en afmeting. 

Duikers inspecteren de damwanden

WaakSaam controleert de Koopvaardersschutsluis en monitort hoe hard de bacterie/corrosie de damwanden van de sluis aantast. Ze voeren metingen uit naar de dikte van de damwanden en voeren indien nodig reparaties uit. Daarnaast zijn er extra zogenoemde anodes geplaatst die volgens plan worden aangetast door de bacterie. Dit voorkomt een snelle afname van de aangepaste damwand. De monitoring gaat via duikinspecties. Dat gebeurde in april/mei 2021 waarbij geen nieuwe schades, gaten of afwijkingen zijn geconstateerd in vergelijking met andere jaren. Van de inspecties van mei 2022 volgen de resultaten binnenkort.

Duikinspecties Koopvaardersschutsluis

Uitgelicht