Planning

De provincie werkt aan een betere verbinding tussen de A8 en A9.

 

Periode Omschrijving

2014
 

Start planstudie

  • Inspraak op Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • PlanMER studie in 2 fasen
  • Inspraak op resultaten PlanMER

Mei 2018

Gedeputeerde Staten kiezen Golfbaanalternatief als voorkeursalternatief

1e kwartaal 2019

Aanbesteding landschapsplan

2e / 3e kwartaal 2019

Opstellen landschapsplan

  •  Participatie van betrokkenen

Eind 2019 

Go/no go besluit door Provinciale Staten

Begin 2020 

Go/no go besluit door minister OCW


Bij een positief besluit door Provinciale Staten en de minister van OCW kan gestart worden met het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een Tracébesluit (TB). 

Periode Omschrijving

Half 2020 

Opstellen Provinciaal Inpassingsplan / Tracébesluit

  • Inspraak op PIP / TB

2022 

Vaststellen definitief Provinciaal Inpassingsplan door PS

Vaststellen definitief Tracébesluit door minister I&W

2022 

Mogelijkheid tot beroep bij Raad van State

Na 2022 

Realisatie

 

Uitgelicht