Planning

De provincie werkt aan een betere verbinding tussen de A8 en de A9.

De globale planning ziet er als volgt uit:

 

Periode Omschrijving

2014

Start planstudie Verbinding A8-A9

Mei 2018           

Gedeputeerde Staten kiezen Golfbaanalternatief als voorkeursalternatief

Eind 2021

Gedeputeerde Staten besluiten over Landschapsplan Verbinding A8-A9
2024

Onderzoek naar robuuste oplossing Verbinding A8-A9

Begin 2025        

Omgeving kan meedenken over robuuste oplossing

2027            Gedeputeerde Staten besluiten over vervolg Verbinding A8-A9


Aan het eind van deze coalitieperiode in 2027 wil het college van Gedeputeerde Staten duidelijkheid geven over het vervolg van de Verbinding A8-A9. Dan kan ook de verdere planning gemaakt worden.