Duurzame brug

De provincie ziet de vervanging van de Stolperbasculebrug als een kans om aan de slag te gaan met slimme, innovatieve én duurzame oplossingen voor energiebesparend bouwen. De nieuwe brug wordt daarom circulair en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd.

Circulair bouwen betekent efficiënt en slim omgaan met grondstoffen en materialen zoveel mogelijk hergebruiken, nu en in de toekomst.

Modulair bouwen (IFD)

We passen hierbij de principes van modulair bouwen toe, oftewel Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen (bekijk hier de video). Dit betekent dat zo’n brug op een andere plek relatief eenvoudig hergebruikt kan worden. Ook wordt onderzocht hoe de brug zo onderhoudsarm mogelijk kan worden opgeleverd. Minder onderhoud betekent in de toekomst minder verkeershinder tijdens werkzaamheden.

Samen bruggen bouwen

In de voorbereiding (de fase tot aan het kiezen van een aannemer) onderzoekt de provincie hoe duurzame ambities gerealiseerd kunnen worden in het ontwerp van de nieuwe brug. Uiteraard moet dit passen binnen de planning, het budget en vanzelfsprekend met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. De provincie geeft tijdens de aanbesteding deze ambitie en mogelijke oplossingen mee aan de markt.

Nieuwe generatie bruggen

De geleerde lessen en succesvolle oplossingen van eerdere provinciale brugprojecten worden toegepast bij de vervanging van de Stolperbasculebrug. De nieuwe brug geldt vervolgens als voorbeeld voor een nieuwe generatie bruggen in Noord-Holland.