Planning

De bouw van de nieuwe brug is gepland voor 2022 – 2023. Tot die tijd wordt de vervanging van de brug op detail uitgewerkt.

De studiefase is afgerond. In die fase wordt verkeersonderzoek gedaan, om in beeld te krijgen hoeveel verkeer gebruik maakt van de brug. Dit heeft namelijk consequenties voor het soort brug. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de omgeving, zoals de gemeente Schagen en veiligheidsdiensten en natuurlijk omwonenden. Tot slot is de landschappelijke inpassing in beeld gebracht.

Het komend jaar (2020) staat in het teken van het precies in kaart brengen van de huidige en toekomstige brug. Via een aanbesteding is ingenieursbureau Witteveen & Bos geselecteerd om dat te gaan doen. Zij maken de technische tekeningen voor de nieuwe brug, waar de aannemer bij de bouw mee aan de slag kan. Daarnaast voeren zij onderzoek uit naar flora en fauna, bodemverontreiniging, archeologie, waterkwaliteit en aanwezige kabels en leidingen. Het ingenieursbureau onderzoekt ook hoe de bestaande wegen moeten aansluiten op de nieuwe brug. De onderzoeksgegevens worden waar nodig afgestemd met instanties als de gemeente Schagen, het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat, maar ook met omwonenden en bedrijven.

Informatieavond

De provincie Noord-Holland betrekt de omgeving graag bij de plannen voor de nieuwe Stolperbrug. Wanneer de nieuwe tekeningen gereed zijn, wordt een informatieavond georganiseerd. Dit zal in de loop van 2020 zijn.

 

Uitgelicht