Planning

De bouw van de nieuwe brug is gepland voor 2023 - 2024. Tot die tijd wordt de vervanging van de brug op detail uitgewerkt.

De studiefase is afgerond. In die fase werd verkeersonderzoek gedaan om in beeld te krijgen hoeveel verkeer gebruikmaakt van de brug. Dit heeft namelijk consequenties voor het soort brug. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de omgeving, zoals de gemeente Schagen en veiligheidsdiensten en natuurlijk omwonenden. Tot slot is de landschappelijke inpassing in beeld gebracht.

De volgende stap is het precies in kaart brengen van de huidige en toekomstige brug. Via een aanbesteding is ingenieursbureau Witteveen & Bos geselecteerd om dat te gaan doen. Zij maken de technische tekeningen voor de nieuwe brug, waar de aannemer bij de bouw mee aan de slag kan. Daarnaast voeren zij onderzoek uit naar flora en fauna, bodemverontreiniging, archeologie, waterkwaliteit en aanwezige kabels en leidingen. Het ingenieursbureau onderzoekt ook hoe de bestaande wegen moeten aansluiten op de nieuwe brug. De onderzoeksgegevens worden waar nodig afgestemd met instanties als de gemeente Schagen, het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat, maar ook met omwonenden en bedrijven.

Informatieavond

De provincie Noord-Holland betrekt de omgeving graag bij de plannen voor de nieuwe Stolperbrug. De tekeningen van de nieuwe brug zijn op een online informatieavond gepresenteerd. Verder was het tot 31 maart 2021 mogelijk om te reageren of vragen te stellen op het online platform.  

Onderhoud van de huidige brug

Gebiedsaannemer WaakSaam doet in opdracht van de provincie het onderhoud van de brug, totdat de nieuwe brug wordt gebouwd. Voor meer informatie: www.waaksaam.com.

 

Uitgelicht