Bereikbaarheid

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis gebeurt in 3 fasen. Elke fase kent andersoortige werkzaamheden en daarmee ook andersoortige hinder voor omwonenden, scheepvaart en wegverkeer. In het overzicht hieronder vindt u de huidige fase van het project met de bijbehorende werkzaamheden.

Fase 1: februari 2019 t/m januari 2020

Welke werkzaamheden?

 • Afbouw sluishoofden tot ruwbouw
 • Werk aan kades en kolk
 • Sloop Wilhelminabrug

Wat betekent dat voor omwonenden?

 • De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Indien nodig wordt er maximaal tot 19.00 uur doorgewerkt, bij uitzondering ook op zaterdag
 • De werkzaamheden zullen vooral voor de omwonenden zichtbaar en hoorbaar zijn
 • Bij ernstige hinder (zoals het plaatsen van damwanden) worden omwonenden ongeveer 2 weken van te voren schriftelijk (en soms persoonlijk) op de hoogte gesteld door de omgevingsmanager van Heijmans
 • Bouwverkeer door de stad

Wat betekent dat voor de scheepvaart?

Vanaf 29 maart 2019 is er een breedtebeperking van de sluis tot maximaal CEMT IV (maximaal 86x9,5m). Vanaf maandag 26 november tot en met vrijdag 20 december en van maandag 6 januari tot en met woensdag 11 maart 2020 werkt de provincie Noord-Holland in de Wilhelminasluis. De scheepvaart kan dan op werkdagen alleen tijdens bloktijden de sluis passeren.

Het schema met de bloktijden ziet er dan als volgt uit:

 • 6.00 tot 8.00 uur: vrije doorgang
 • 8.00 tot 12.00 uur: scheepvaart gestremd
 • 12.00 tot 14.30 uur: vrije doorgang
 • 14.30 tot 18.30 uur: scheepvaart gestremd
 • 18.30 tot 22.00 uur: vrije doorgang

Vooruitgaand op de volgende fase is de Wilhelminasluis vanaf maandag 6 april tot en met zondag 31 mei 2020 volledig gestremd.

Wat betekent dat voor het wegverkeer?

De Wilhelminabrug is van medio september 2019 tot eind mei 2020 voor het verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Onderstaand de kaarten van de omleidingsroute.

 

Omleiding marktdagen

 

Omleiding niet-marktdagen

Uitgelicht