Bereikbaarheid wegverkeer

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis gebeurt in 3 fasen. Elke fase kent andersoortige werkzaamheden en daarmee ook andersoortige hinder voor omwonenden, scheepvaart en wegverkeer. In het overzicht hieronder vindt u de huidige fase van het project met de bijbehorende werkzaamheden.

Fase 2: januari t/m mei 2020

Welke werkzaamheden?

  •  Sloop Beatrixbrug
  •  Uitbaggeren sluis
  •  Storten nieuwe kolkvloer
  •  Verbreden sluis
  •  Plaatsen nieuwe Wilhelminabrug en Beatrixbrug

Wat betekent dat voor omwonenden?

Er wordt gewerkt van 7.00 tot 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag. Tijdens de scheepvaartstremming werkt Heijmans 7 dagen per week van 7.00 tot 19.00 uur.
In deze bouwperiode wordt intensief gebouwd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluidsoverlast.

Wat betekent dat voor het wegverkeer?

De Wilhelminabrug wordt afgesloten tot eind mei en de Beatrixbrug wordt afgesloten tot eind juni 2020.
Gedurende de afsluiting van beide bruggen wordt het autoverkeer omgeleid. Omleidingsroutes staan op de onderstaande kaarten.
Voor voetgangers en fietsers is er een tijdelijke (ponton)brug tussen de Burcht en het Zaantheater. Deze kan open en dicht voor passerend scheepvaartverkeer.

Wat betekent de afsluiting voor fietsers en voetgangers?

Fietsers, voetgangers en minder validen kunnen gebruik maken van een tijdelijke verbinding. Deze zogenaamde pontonbrug loopt van de Burchtkade naar de kade voor het Zaantheater en is alle dagen van de week 24 uur per dag beschikbaar. De brug is wel voorzien van een uitvaarbaar deel zodat scheepvaart de brug kan passeren. Daarvoor gelden van 11 januari tot en met 5 april 2020 op werkdagen zogenaamde bloktijden. Dit zijn tijden waarop er geen schepen behalve het werkschip van Heijmans de tijdelijke brug passeren (let op: als de situatie er om vraagt kan hier in sommige gevallen enkele minuten van afgeweken worden). Kijk voor een overzicht van de bloktijden op Bereikbaarheid scheepvaart. De maximale duur van stremming is 10 tot 15 minuten. Wegverkeer moet hiermee rekening houden.

Tussen 6 april en 31 mei 2020 is de Wilhelminasluis afgesloten voor scheepsvaart en gelden er geen bloktijden. Wel passeert af en toe een werkschip van Heijmans. Vanaf eind mei gaat de Wilhelminabrug weer open en wordt de tijdelijke brug weggehaald.

Pontonbrug

Het ponton is in totaal 6 meter breed: 4 meter voor fietsers en 2 meter voor voetgangers. Bij gladheid wordt er door de aannemer gestrooid. De tijdelijke brug is bij het Zaantheater bereikbaar op de volgende manieren:

  • Voor de fietsers en bromfietsers is er een hellingbaan om het hoogteverschil tussen het maaiveldniveau en de landtong te overbruggen. 
  • De voetgangers krijgen een aparte trap naast de lift.
  • De mindervaliden kunnen gebruik maken van de gemeentelift bij het Zaantheater.

Omleidingskaart marktdagen
 

Omleidingskaart niet-marktdagen

Openbaar vervoer

Bepaalde bussen rijden andere routes tijdens de afsluiting van zowel de Wilhelminasluis als de Beatrixbrug. De aangepaste routes zijn te vinden op de website van Connexxion en op www.9292ov.nl.

Uitgelicht