Bereikbaarheid

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis gebeurt in 3 fasen. Elke fase kent andersoortige werkzaamheden en daarmee ook andersoortige hinder voor omwonenden, scheepvaart en wegverkeer. In het overzicht hieronder staan de 3 fasen van het project met de bijbehorende werkzaamheden.

Bekijk regelmatig de website en/of abonneer u op de nieuwsbrief. De provincie Noord-Holland en de aannemer zullen betrokken partijen via deze en andere kanalen tijdig op de hoogte brengen van zaken als voortgang, planning en hinder.

Fase 1: februari 2019 t/m januari 2020

Welke werkzaamheden?

 • Afbouw sluishoofden tot ruwbouw
 • Werk aan kades en kolk
 • Sloop Wilhelminabrug

Wat betekent dat voor omwonenden?

 • De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Indien nodig wordt er maximaal tot 19.00 uur doorgewerkt, bij uitzondering ook op zaterdag
 • De werkzaamheden zullen vooral voor de omwonenden zichtbaar en hoorbaar zijn
 • Bij ernstige hinder (zoals het plaatsen van damwanden) worden omwonenden ongeveer 2 weken van te voren schriftelijk (en soms persoonlijk) op de hoogte gesteld door de omgevingsmanager van Heijmans
 • Bouwverkeer door de stad
 • Liander gaat een gasleiding vernieuwen en stemt dit vooraf met de bewoners af

Wat betekent dat voor de scheepvaart?

Vanaf 29 maart 2019 is er een breedtebeperking van de sluis tot maximaal CEMT IV (maximaal 86x9,5m). Vanaf maandag 24 juni tot en met vrijdag 26 juli werkt de provincie Noord-Holland 5 aaneengesloten weken in de Wilhelminasluis. De scheepvaart kan dan op werkdagen alleen tijdens bloktijden de sluis passeren. In de tweede helft van augustus worden ook 2 keer 2 dagen bloktijden gehanteerd voor de scheepvaart. Tenslotte is in de periode november/december 2019 nogmaals 5 weken alleen passage in bloktijden mogelijk.

Het schema met de bloktijden ziet er dan als volgt uit:

 • 6.00 tot 8.00 uur: vrije doorgang
 • 8.00 tot 12.00 uur: scheepvaart gestremd
 • 12.00 tot 14.30 uur: vrije doorgang
 • 14.30 tot 18.30 uur: scheepvaart gestremd
 • 18.30 tot 22.00 uur: vrije doorgang

Wat betekent dat voor het wegverkeer?

De Wilhelminabrug is van medio september 2019 tot eind mei 2020 voor het verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Onderstaand de kaarten van de omleidingsroute.

Fase 2: februari t/m mei 2020

Welke werkzaamheden?

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats:

 • Sloop Beatrixbrug
 • Uitbaggeren sluis
 • Storten nieuwe kolkvloer
 • Verbreden sluis
 • Plaatsen nieuwe Wilhelminabrug en Beatrixbrug

Wat betekent dat voor omwonenden?

 • Er wordt gewerkt van 7.00 tot 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag. Tijdens de scheepvaartstremming werkt Heijmans 7 dagen per week van 7.00 tot 19.00 uur.
 • In deze bouwperiode wordt intensief gebouwd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluidsoverlast.

Wat betekent dat voor de scheepvaart?

In januari en februari wordt gedurende 5 aaneengesloten weken op werkdagen in de sluis gewerkt. Schepen kunnen dan alleen tijdens bloktijden de sluis passeren. Het schema met de bloktijden ziet er als volgt uit:

 • 6.00 tot 8.00 uur: vrije doorgang
 • 8.00 tot 12.00 uur: scheepvaart gestremd
 • 12.00 tot 14.30 uur: vrije doorgang
 • 14.30 tot 18.30 uur: scheepvaart gestremd
 • 18.30 tot 22.00 uur: vrije doorgang

In de periode maart/mei 2020 is de Wilhelminasluis gedurende maximaal 2 maanden volledig gestremd voor alle scheepvaart. De provincie Noord-Holland maakt de precieze data minimaal een half jaar van tevoren bekend. Verder zijn de data in de Scheepvaartberichten te vinden.

Wat betekent dat voor het wegverkeer?

 • De Wilhelminabrug en de Beatrixbrug worden afgesloten tot eind mei 2020.
 • Autoverkeer wordt omgeleid. Meer informatie volgt te zijner tijd.
 • Voor voetgangers en fietsers maakt de aannemer een tijdelijke (ponton)brug tussen de Burcht en het Zaantheater. Deze kan open en dicht voor passerend scheepvaartverkeer.

Fase 3: juni tot eind december 2020

Welke werkzaamheden?

Dit is de fase van de afbouwwerkzaamheden

 • Inrichten en afwerken van de damwanden (metselwerk)
 • Straatwerk en openbare ruimte rondom de sluis afwerken

Wat betekent dit voor omwonenden?

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt van 7.00 tot 16.00 uur. Indien nodig wordt maximaal tot 19.00 uur doorgewerkt, bij uitzondering ook op zaterdag. De hinder voor omwonenden is in deze fase beperkt.

Omleiding marktdagen

 

Omleiding niet-marktdagen

Uitgelicht