Nieuwsbrieven

 • Hoe zit dat. . . . met het bewegingswerk van de nieuwe brug?

  (25 juli 2018)

  De nieuwe ophaalbrug oogt bescheiden en slank. Hoe heeft de architect het bewegingswerk, dat doorgaans veel ruimte inneemt, verwerkt in het ontwerp en voor welke aansturing van het bewegingswerk is gekozen? Piet-Hein Groenendijk, technisch manager nieuwe Zaanbrug van de provincie Noord-Holland, vertelt hoe overbodige details in het ontwerp op subtiele wijze zijn weggelaten.

 • ‘Mijn Zaanbrug’ - met Peter Tange, burgemeester Wormerland

  (25 juli 2018)

  Het moment van afscheid van de huidige Zaanbrug komt dichterbij. Onder de noemer ‘Mijn Zaanbrug’ laten we Zaankanters terugkijken. Burgemeester Peter Tange bijt het spits af. We zijn benieuwd wat de Zaanbrug voor hem betekent. Is het gewoon een brug waar hij gebruik van maakt als verkeersdeelnemer, of heeft hij een speciale herinnering aan de Zaanbrug die hij wil delen met de lezers?

 • Ontwerp brug ongewijzigd

  (25 juli 2018)

  Aan het ontwerp van de nieuwe Zaanbrug van architect Joris Smits is niets veranderd. Het ontwerp kon tijdens de presentatie in de Stoomhal in het voorjaar van 2015 rekenen op brede steun vanuit de omgeving.

 • Verkeersmaatregelen tijdens de bouw

  (25 juli 2018)

  Tijdens de vernieuwing van de Zaanbrug zal het wegverkeer gebruik maken van alternatieve routes. Vooruitlopend op het slopen van de bestaande Zaanbrug wordt de capaciteit van de Ned Benedictweg (N514) vergroot door de weg tot aan de Samsonweg te verbreden naar twee rijstroken per richting. Voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten zal tijdens de bouw in de buurt van de bestaande Zaanbrug een tijdelijke brugverbinding beschikbaar zijn. Deze en andere verkeersmaatregelen worden naar verwachting in de tweede helft van 2019 zichtbaar.

 • Start vernieuwen Zaanbrug dichterbij

  (25 juli 2018)

  De gemeenten Zaanstad en Wormerland en de provincie Noord-Holland hebben een akkoord bereikt over de aanpak en financiering van de vernieuwing van de Zaanbrug. Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure start. Naar verwachting kiezen de overheden begin 2019 een aannemer. Partijen houden rekening met start van de uitvoering eind 2019, zodat verkeersdeelnemers begin 2021 de nieuwe Zaanbrug kunnen gebruiken.

Uitgelicht