Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame mobiliteit en slimme vervoersconcepten zijn steeds vaker een vast onderdeel bij gebiedsontwikkeling. Ze dragen namelijk bij aan een gezonde leefomgeving en het tegengaan van de effecten van klimaatverandering.

Als onderdeel van het programma Focus Smart Mobility van de provincie Noord-Holland stimuleert en faciliteert duurzame vervoerwijzen in de ruimtelijke ordening.  

Projecten

Hubstrategie Noord-Holland

Met de inzet van verschillende typen mobiliteitshubs is de provincie bereikbaar en hebben alle reizigers toegang tot verschillende, duurzame vervoermiddelen. Zo houdt de provincie haar dorpen en steden leefbaar. Reizen zonder eigen auto wordt bijvoorbeeld een aantrekkelijk alternatief wordt. En door deelvervoer te stimuleren en parkeren te clusteren, is er uiteindelijk minder ruimte voor de auto nodig. De Hubstrategie Noord-Holland, die in 2023 is vastgesteld, beschrijft wat bij het realiseren van een netwerk van mobiliteitshubs van belang is. Gemeenten zijn daarvoor vaak aan zet. De provincie kan daarbij adviseren.

Met pilotprojecten en advies stimuleert de provincie de realisatie van mobiliteitshubs. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van mobiliteitshub in Haarlem-Zuid, Alkmaar en het Waterlandkwartier:

Mobiliteitsprogramma van Eisen

Een handig hulpmiddel voor het verankeren van mobiliteit in gebiedsplannen is het Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE). Purmerend heeft dit instrument al met succes toegepast voor het Waterlandkwartier.  

Handreiking integratie mobiliteitshubs

Met behulp van het instrument ‘Smarthub-integratieladder’ kan het gebruik  van mobiliteitshubs worden  gestimuleerd. Het is een instrument om de kwaliteit van de mobiliteitshub te verbeteren. Denk daarbij aan het betrekken van inwoners en het verbeteren van de digitale en fysieke toegankelijkheid.

De Handreiking integratie mobiliteitshubs (pdf, 24 MB) beschrijft hoe de Smarthub-integratieladder kan worden toegepast en welke kwaliteiten zo kunnen worden toegevoegd.

Serious game VerduurSamen

Voor het realiseren van duurzaamheidsambities in een stationsgebied is de serious game VerduurSamen beschikbaar. Het spelen geeft inzicht in de te treffen maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, mitigatie, circulariteit, gezonde leefomgeving, biodiversiteit.

Auto van de Straat

Een auto delen is een goed alternatief voor het bezitten van een auto. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de kosten van het vervoer (per auto). Met autodelen maak je je buurt beter bereikbaar en leuker om in te wonen.  

Om het gebruik van deelauto's te stimuleren, heeft de provincie in 2022-2023 de autodeelwedstrijd Auto van de Straat georganiseerd  samen met Natuur & Milieu, MRA-elekrtisch en Mobiscoop. 3 straten in Noord-Holland konden een jaar lang bijna gratis een elektrische auto delen en de voordelen van autodelen ervaren. Daarna gaf een deel van de gebruikers aan hiermee door te gaan. Lees meer op de website van Natuur & Milieu.