Samen slimmer

Werken aan een slim, schoon en veilig Noord-Holland, dat doet de provincie Noord-Holland samen met veel andere private en publieke partijen. Ook vindt de provincie het ontzettend belangrijk om haar opgedane kennis over te brengen aan collega-wegbeheerders die voor dezelfde uitdagingen staan.

Hoe zorgen we dat onze provincie goed bereikbaar blijft? Dat de infrastructuur klaar is voor toekomst? Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving? Hoe kan Smart Mobility hieraan bijdragen? En welk effect heeft dat op Noord-Holland, Nederland en zelfs op Europees niveau (denk aan wet- en regelgeving)? Samen ben je slimmer. Daarom werkt de provincie met veel partijen samen, zoals met gemeenten, kennisinstellingen en autofabrikanten.

Projecten

Nissan en provincie werken samen

Auto’s worden steeds slimmer en nemen bestuurders taken uit handen.Het is voor de provincie Noord-Holland belangrijk om te weten welke technologische ontwikkelingen eraan komen en wat de impact daarvan is op de infrastructuur. Daarom tekenden de provincie en Nissan North America op 6 september 2022 een samenwerkingsovereenkomst. Door het testen op provinciale wegen krijgt Nissan inzicht in de werking en impact van de ontwikkelde systemen. De provincie is zo tijdig op de hoogte van ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat we slim, schoon en veilig in Noord-Holland reizen, voor nu en in de toekomst.  

Project Scale-up: bezoekersstromen spreiden

De provincie zoekt naar oplossingen om drukte in de openbare ruimte tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan drukte op het strand, in de stad of het park. Samen met de provincie Flevoland, gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam daagt Noord-Holland de markt hiervoor uit met het project Scale-up. Welke oplossing hebben zij om bezoekersstromen te voorspellen en gedrag van mensen te beïnvloeden? Zodat het daardoor mogelijk wordt om bezoekersstromen te spreiden? Drukke plekken zoals het strand van Zandvoort en de Kalverstraat in Amsterdam leenden zich goed voor dit project. De uitkomsten van de evaluatie zijn bekend. Inmiddels is een tweede scale-up in voorbereiding.

Logistiek en transport

Logistiek en transport, een belangrijke sector. De bereikbaarheid bij grote mainports zoals Schiphol, Greenport of de haven van Amsterdam staat onder druk. De toenemende goederenstromen vragen om een efficiencyslag. Met slimme, Smart Mobility, maatregelen wil de provincie bijdragen aan het optimaliseren van deze goederenstromen. Dat is uiteindelijk gunstig voor de bereikbaarheid en het milieu en voor transporteurs levert het bijvoorbeeld tijdwinst op.

Daarom werkt de provincie mee aan het Amsterdam Logistics programma, waaronder Connected Transport Corridors. Dat doet de provincie samen met Amsterdam Airport Schiphol, Port of Amsterdam, Royal FloraHolland/ Greenport Aalsmeer, Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, SADC en Hogeschool van Amsterdam. Deze samenwerking versterkt elkaar en voorkomt overlap bij vernieuwingen.  
 

MRA-platform Smart Mobility

Door de groei van het aantal toeristen, bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toe. Maar er is steeds minder ruimte om die infrastructuur en het aanbod aan openbaar vervoer uit te breiden. Met smart mobility-toepassingen houden we de MRA bereikbaar, duurzaam en economisch sterk. Dit platform verbindt activiteiten op het gebied van smart mobility en verspreidt kennis waardoor de MRA straks voorbereid is op de mobiliteit van de toekomst. 

Blauwe Golf

De Blauwe Golf ontsluit real-time gegevens over geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Informatie waarmee schippers en weggebruikers hun reis en aankomst beter kunnen plannen, met minder hinder en ergernis en zonder onnodig brandstofverbruik en uitstoot van uitlaatgassen. Blauwe Golf biedt deze gegevens voor een groot aantal regio's in Nederland en breidt deze diensten steeds verder uit over heel het land.

Blauwe Golf is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet en de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. Word jij ook partner? Ga dan naar blauwegolfverbindend.nl voor meer informatie.