Projecten

 • Aanpak bodemvervuiling Duin en Bosch

  In de wijk Duin en Bosch in Castricum is op het voormalige provinciale ziekenhuisterrein een bodemvervuiling ontdekt. Deze is niet schadelijk voor de gezondheid, maar wordt wel opgeruimd (gesaneerd). Om te voorkomen dat de vervuiling zich verder verspreidt via het grondwater, is de provincie Noord-Holland vanaf april 2021 begonnen met opruimen. Dit gebeurt met name op de plek van de toenmalige chemische wasserij.

 • Noord-Hollandse IJsselmeerkust

  Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan plannen voor de natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. De provincie werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN. Dit doet zij om de projecten en plannen goed op elkaar af te stemmen.

 • Aanpak bodemverontreiniging CINDU-terrein

  Vanaf het begin tot het eind van de 20ste eeuw werd er in de voormalige fabriek van Chemische INDustrie Uithoorn (CINDU) steenkoolteer uit de hoogovens verwerkt om er onder andere asfalt en teer van te maken. Hierbij is verontreiniging in de bodem terecht gekomen. De provincie Noord-Holland heeft nu een plan gemaakt om de bodem te saneren.

 • Versterken kustzone Hoorn - Amsterdam

  De Markermeerkust tussen Hoorn en Amsterdam heeft een rijke cultuurhistorie en veel waardevolle natuur. In het gebied wonen en werken 1,2 miljoen mensen en ligt veel bijzondere natuur. Het water in het gebied is de grootste ‘openbare ruimte’ van de Metropoolregio Amsterdam en erg waardevol voor omwonenden, toeristen en bedrijven. De provincie investeert met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn - Amsterdam (APRK) de komende jaren daarom € 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie. Aanleiding voor deze plannen is het versterken van de Markermeerdijken over een lengte van 33 kilometer. Dit gebeurt in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zo blijft het gebied de komende 50 jaar veilig tegen overstromingen.