Projecten

  • Markermeerdijken

    De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen overstromingen. Uit een keuring van de dijken bleek dat grote delen van de Markermeerdijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen. Daarom worden deze dijken versterkt.

  • Kust op Kracht

    In het gebied rondom de kust tussen Camperduin, Petten en Callantsoog investeert de provincie samen met gemeenten, natuurorganisaties en ondernemers in een aantrekkelijke kust gericht op natuur, recreatie en economie. We werken aan tientallen projecten zoals fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, strandopgangen en nieuwe natuur om de regio economisch sterker en het landschap mooier te maken. Eerder hebben Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en provincie gewerkt aan de veiligheid van de kust tussen Camperduin en Callantsoog.

Uitgelicht