Projecten

 • Aanpak bodemvervuiling Duin en Bosch

  In de wijk Duin en Bosch in Castricum is op het voormalige provinciale ziekenhuisterrein een bodemvervuiling ontdekt. Deze is niet schadelijk voor de gezondheid, maar wordt wel opgeruimd (gesaneerd). Om te voorkomen dat de vervuiling zich verder verspreidt via het grondwater, is de provincie Noord-Holland vanaf april 2021 begonnen met opruimen. Dit gebeurt met name op de plek van de toenmalige chemische wasserij.

 • Noord-Hollandse IJsselmeerkust

  Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan plannen voor de natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. De provincie werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN. Dit doet zij om de projecten en plannen goed op elkaar af te stemmen.

 • Markermeerdijken

  De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen overstromingen. Uit een keuring van de dijken bleek dat grote delen van de Markermeerdijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen. Daarom worden deze dijken versterkt.

 • Versterken kustzone Hoorn - Amsterdam

  De Markermeerkust tussen Hoorn en Amsterdam heeft een rijke cultuurhistorie en veel waardevolle natuur. In het gebied wonen en werken 1,2 miljoen mensen en ligt veel bijzondere natuur. Het water in het gebied is de grootste ‘openbare ruimte’ van de Metropoolregio Amsterdam en erg waardevol voor omwonenden, toeristen en bedrijven. De provincie investeert met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn - Amsterdam (APRK) de komende jaren daarom € 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie. Aanleiding voor deze plannen is het versterken van de Markermeerdijken over een lengte van 33 kilometer. Dit gebeurt in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zo blijft het gebied de komende 50 jaar veilig tegen overstromingen.

 • Kust op Kracht

  In het gebied rondom de kust tussen Camperduin, Petten en Callantsoog investeert de provincie samen met gemeenten, natuurorganisaties en ondernemers in een aantrekkelijke kust gericht op natuur, recreatie en economie. We werken aan tientallen projecten zoals fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, strandopgangen en nieuwe natuur om de regio economisch sterker en het landschap mooier te maken. Eerder hebben Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en provincie gewerkt aan de veiligheid van de kust tussen Camperduin en Callantsoog.

Uitgelicht