Projecten

 • Kustweken IJsselmeerkust

  Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. Dat heeft gevolgen voor u als inwoner, ondernemer of recreant. De provincie werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN. Wij willen graag hierover met u in gesprek.

 • Markermeerdijken

  De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen overstromingen. Uit een keuring van de dijken bleek dat grote delen van de Markermeerdijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen. Daarom worden deze dijken versterkt.

 • Versterken kustzone Hoorn - Amsterdam

  De Markermeerkust tussen Hoorn en Amsterdam heeft een rijke cultuurhistorie en veel waardevolle natuur. In het gebied wonen en werken 1,2 miljoen mensen en ligt veel bijzondere natuur. Het water in het gebied is de grootste ‘openbare ruimte’ van de Metropoolregio Amsterdam en erg waardevol voor omwonenden, toeristen en bedrijven. De provincie investeert de komende jaren daarom € 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in de kustzone tussen Hoorn en Amsterdam. Daarnaast worden de Markermeerdijken in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over een lengte van 33 kilometer versterkt. Zo blijft het gebied de komende 50 jaar veilig tegen overstromingen.

 • Kust op Kracht

  In het gebied rondom de kust tussen Camperduin, Petten en Callantsoog investeert de provincie samen met gemeenten, natuurorganisaties en ondernemers in een aantrekkelijke kust gericht op natuur, recreatie en economie. We werken aan tientallen projecten zoals fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, strandopgangen en nieuwe natuur om de regio economisch sterker en het landschap mooier te maken. Eerder hebben Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en provincie gewerkt aan de veiligheid van de kust tussen Camperduin en Callantsoog.

Uitgelicht