Deelnemingen

Hieronder vindt u informatie over provinciale deelnemingen. De provincie Noord-Holland hanteert de volgende definitie voor een deelneming: participaties van de provincie Noord-Holland in kapitaalvennootschappen (besloten vennootschappen (b.v.'s) en naamloze vennootschappen (n.v.'s).

In de Provinciewet is opgenomen dat oprichting en deelneming in onder andere vennootschappen slechts is toegestaan indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang (art 158 lid 2 Provinciewet). Bij elke deelneming staat kort aan wat de desbetreffende deelneming doet en waarin het provinciale belang voor de provincie Noord-Holland ligt.

Het beleid omtrent deelnemingen is vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen 2020.

De provincie Noord-Holland heeft tussen 2011 en 2019 haar verbonden partijen geëvalueerd, zie: samenvatting en rapportage Evaluatie Verbonden Partijen.

Deelnemingen