Mandaatregister

In het mandaatregister is een overzicht van alle geldende mandaten, volmachten en machtigingen van de provincie Noord-Holland opgenomen. Het geeft aan welke bevoegdheden er namens het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning door gedeputeerden, de provinciesecretaris en de medewerkers van de provincie mogen worden uitgeoefend.

Commissaris van de Koning

Gedeputeerde Staten

Griffier

Vervangingsregelingen artikel 7 Organisatieregeling

Directie Beheer en Uitvoering

Directie Beleid

Directie Concernzaken

Concerncontrol

Sector Kabinet

Staf AD

Inspecteur en Ontvanger der belastingen