Bouw

Bankier en kunstliefhebber Henry Hope (1735-1811) liet het buitenverblijf Welgelegen bouwen om er zijn uitgebreide kunstcollectie in onder te brengen. Hij kocht in 1769 de Hofstede ‘Welgelegen’ en in de opvolgende jaren breidde hij zijn bezit uit met omliggende siertuinen en huizen. De huizen werden afgebroken voor de bouw van buitenplaats Welgelegen, een imposant landhuis met uitzicht op het Haarlemse stadsbos, een huis dat zijn naam eer aan zou doen, Welgelegen.

In 1785 diende Hope een verzoek in bij de gemeente Haarlem om “zich gaarne van een gemakkelijk gebouw wilde voorzien”. Dit werd gehonoreerd en in dat jaar werd de bouw gestart. Welgelegen is een bijzonder voorbeeld van het toen moderne Neoclassicisme, naar aanleiding van archeologische vondsten groeide de belangstelling voor de klassieke oudheid. Over de naam van de architect is in het verleden al veel gespeculeerd en geschreven maar in 2007 werden betalingen gevonden van Hope aan de toenmalige stadsbouwmeester van Amsterdam, Abraham van der Hart. Tot op heden zijn de officiële bouwtekeningen nog steeds onvindbaar om hierin zekerheid te verschaffen.

Hope diende ook een nieuw ontwerp voor de Haarlemmerhout in bij de gemeente. Hierin fungeerde Welgelegen als centrale as van het stadsbos, dit is nu nog duidelijk te zien.

De bouw heeft ruim 6 jaar geduurd, maar al tijdens de bouw werden er al belangrijke gasten ontvangen. In 1788 Thomas Jefferson, stadhouder Willem V met zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen.