Werkstuk voortgezet onderwijs

Meisje schrijft in schrift.

Aardrijkskunde

Bij aardrijkskunde kun je onderzoeken hoe de provincie omgaat met het grondgebruik in de omgeving waar jij woont. Hoe is het gebied ingericht? Waar is landbouw, industrie, woongebied, natuur, recreatie? Zijn er ruimteproblemen en hoe probeert de provincie die op te lossen? Of is jouw provincie juist bezig allerlei activiteiten aan te trekken? Hoe zit het bij jou in de buurt met de belangrijkste verkeersaders (wegen, spoorlijnen, waterwegen)? Zijn er problemen met de bereikbaarheid of met de verkeersveiligheid? Hoe gaat jouw provincie daar mee om? Welke ideeën heb je daar trouwens zelf over?

Bestuur van de provincie

Hoe zit het bestuur van de provincie in elkaar? Wat is het verschil tussen de Provinciale en de Gedeputeerde Staten? Hoe worden die gekozen of benoemd? Wanneer zijn er weer verkiezingen en welke partijen nemen daaraan deel? Wie is de Commissaris van de Koning? Wat houdt die functie eigenlijk in?

Economie

Ook economie leent zich prima voor een werkstuk of spreekbeurt over de provincie. Je kunt je bijvoorbeeld bezighouden met de inkomsten in het algemeen: waar krijgt de provincie haar geld vandaan? Maar je kunt ook de economische ontwikkeling in een bepaalde provincie onderzoeken. Wat doet die provincie om de werkgelegenheid te stimuleren? Zijn er plannen voor de aanleg van een bedrijventerrein of industriegebied? Hoe worden de bedrijven en de onderwijsinstellingen bij die plannen betrokken? Zijn er soms problemen met de bereikbaarheid van de bestaande bedrijfsterreinen? Welke standpunten nemen de verschillende politieke partijen daarbij in?

Geschiedenis

Bij geschiedenis kun je je richten op het bestuur van de provincie. Hoe zit het bestuur van een provincie in elkaar? Wat is de relatie tussen de provincie en de gemeente of het Rijk? Waarom worden veel zaken niet door jouw gemeente geregeld, maar door de provincie? Allemaal zaken die je zelf kunt onderzoeken. Maar er is nog veel meer. Hoe kun je zelf invloed uitoefenen op het bestuur van de provincie? En wat kun je doen wanneer de provincie voor jouw omgeving plannen heeft waar jij het niet mee eens bent?

Landschap

Wat voor landschapstypen zie je bij jou in de omgeving? Kun je verklaren waarom deze landschappen juist daar te vinden zijn? Denk eens aan de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Welke rol speelt de provincie bij het beheer of de verandering van het huidige landschap? Zijn er plannen voor de toekomst? Hoe denken de verschillende politieke partijen daar over?

Recreatie en toerisme

Onderzoek eens een recreatiegebied waar je zelf graag komt. Wat voor recreatie vind je er? En waarom juist daar? Hoe zit het daar met de wegen, de parkeergelegenheid en het openbaar vervoer? Welke rol speelt de provincie bij de ontwikkeling en het beheer van dat recreatiegebied?

Ruimtelijke ordening

Ga eens na hoe jouw omgeving is ingericht. Welke gebieden zijn speciaal bestemd voor woningbouw, recreatie, toerisme of voor werk? Waarom vinden die activiteiten juist dáár plaats? Nog een paar aandachtspunten: waar krijgt in jouw omgeving de natuur een kans? En hoe lopen de wegen bij jou in de regio? Zijn er nog knelpunten? Welke rol speelt de provincie bij het oplossen van de problemen?

Feiten en cijfers

Noord-Holland heeft ruim 2,8 miljoen inwoners en telt 47 gemeenten. De Noord-Hollandse kust is 601 kilometer lang. Wil je meer weten? Ga dan naar de pagina Noord-Holland in cijfers.