Nieuws Gooi en Vechtstreek

 • Noord-Holland is weer een hofleverancier rijker

  (25 september 2020) Commissaris van de Koning Arthur van Dijk reikte vrijdagavond het Predicaat Hofleverancier uit aan Volvo Buitenweg in Naarden.
 • Plannen vernatten Naardermeer ter inzage

  (24 september 2020) Om de verdroging van het Naardermeer en omliggende gebieden te stoppen en de natuur te herstellen, gaat het waterpeil in de zogenaamde ‘schil’ rond dit gebied omhoog. 1 van de stappen om dat te bereiken is het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit gebeurt met het Provinciaal Inpassingsplan Schil Naardermeer, dat vanaf 5 oktober ter inzage ligt.
 • Onderhoud en verbetering Noord-Hollandse wegen, vaarwegen en bruggen in 2021

  (23 september 2020) De provincie Noord-Holland investeert in 2021 € 169 miljoen in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen.
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 14 september 2020

  (15 september 2020) Het Huis van de Provinciale Democratie van Noord-Holland staat tijdelijk in Egmond. Tijdens hun eerste fysieke vergadering sinds maart spraken Provinciale Staten onder meer over het Natuurnetwerk Nederland en de pont tussen Ilpendam en Landsmeer.
 • Betere leefomgeving voor de grote karekiet rond het Naardermeer

  (10 september 2020) De komende 6 jaar worden er natuurherstelmaatregelen genomen in het natuurgebied Naardermeer.
 • Werkzaamheden in Waterlandtak-West (natuurproject Diemerscheg) nabij Muiden

  (02 september 2020) In de Waterlandtak-West nabij Muiden beginnen op 14 september 2020 werkzaamheden aan hekken. De werkzaamheden horen bij het natuurontwikkelingsproject Diemerscheg van de provincie Noord-Holland.
 • Hilversum beter bereikbaar

  (01 september 2020) 41 verkeerslichten in Hilversum worden deze zomer aangesloten op de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland in Hoofddorp.
 • Betrokken worden bij het maken en uitwerken van plannen

  (25 augustus 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 2 in de serie: Marije de Rooij, Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen.
 • Noord-Hollandse OV-reiziger geeft de bus een dikke voldoende

  (19 augustus 2020) Het busvervoer in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord krijgt gemiddeld een 7,9 van de reiziger. In deze regio’s verzorgt de provincie Noord-Holland het busvervoer. 
 • Aanpak cabomba: nieuwe voorlichtingsmaterialen

  (11 augustus 2020) Met nieuwe voorlichtingsmaterialen willen samenwerkende partijen, waaronder de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken, de zich snel verspreidende waterplanten cabomba en vederkruid tegengaan.
 • Veenmosorchis terug in het Naardermeer

  (30 juli 2020) Na 30 jaar afwezigheid is de zeer zeldzame veenmosorchis teruggevonden in natuurgebied het Naardermeer.
 • Voorbereidingsfase baggeropgave Loosdrechtse Plassen

  (24 juli 2020) De provincie werkt samen met 20 partners aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • Voorbereidende werkzaamheden westzijde Anna’s Hoeve

  (24 juli 2020) In de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg in Hilversum komt straks de nieuwe Weg over Anna’s Hoeve. BAM start daar op vrijdag 25 juli met graafwerkzaamheden.
 • Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

  (10 juli 2020) Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden.
 • Bouw HOV in ’t Gooi gaat tijdens de zomer door

  (10 juli 2020) BAM Infra werkt in Hilversum tijdens de bouwvakperiode door. Dat is mogelijk omdat de medewerkers van BAM uit het hele land komen en dus verspreid met vakantie gaan.
 • Zaterdag 27 juni: extra werkdag BAM

  (25 juni 2020) Bij wijze van uitzondering werkt aannemer BAM ook op zaterdag 27 juni aan de toekomstige spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg in Hilversum. De extra werkdag duurt van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Nieuwe broedlocaties grote karekiet in Loosdrechtse plassen

  (24 juni 2020) In de Loosdrechtse plassen zijn nieuwe broedlocaties ontdekt van de grote karekiet.
 • Ontwerpbestemmingsplan N525 kruispunt Oude Postweg/Westerheide ter inzage

  (12 juni 2020) Provincie Noord-Holland werkt een plan uit om (het oversteken van) de weg mogelijk te maken en veiliger te maken door middel van een voorrangsplein. Hiervoor is een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig. Door de aanleg van het voorrangsplein wordt het fietspad en de groenstrook wat verlegd. Hierdoor wordt een strook grond met de bestemming Groen gewijzigd in de bestemming Verkeer. Daarnaast wordt een gedeelte van de weg dat nu de bestemming Verkeer heeft gewijzigd in Natuur.
 • OV-knooppunten langs Gooicorridor verbeteren door intensievere samenwerking

  (08 juni 2020) Overheden, NS en ProRail gaan samen aan de slag om de OV-knooppunten langs de Gooicorridor (stations gelegen tussen Amsterdam en Utrecht/Amersfoort) te verbeteren.
 • Omrijden duurt langer, maar is veiliger én goedkoper

  (04 juni 2020) Ondanks duidelijke bebording en strenge handhaving maken nog veel automobilisten in Hilversum illegaal gebruik van de tijdelijke overweg bij de Mussenstraat. Dit levert onveilige situaties op. Automobilisten worden met klem verzocht gebruik te maken van de omleidingsroute. Doen zij dat niet, dan ontvangen zij voor elke individuele overtreding een boete van € 104,-.
 • Uitkomsten enquête: hoe leefgebied voor moerasvogels verbeteren?

  (27 mei 2020) Het herstellen van rietoevers en legakkers in de Oostelijke Vechtplassen heeft de voorkeur van 70% van de deelnemers aan een online enquête over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels.
 • Maatregelen project HOV in ‘t Gooi vanwege coronacrisis

  (22 mei 2020) Ook tijdens de coronacrisis gaat de aanleg van de HOV-busverbinding tussen Huizen en Hilversum gewoon door. Om het project zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er diverse maatregelingen getroffen.
 • Infocentrum HOV in ’t Gooi weer open

  (14 mei 2020) Op woensdag 20 mei 2020 gaat het informatiecentrum in de Riebeeckgalerij in Hilversum weer open voor publiek. Het centrum is elke woensdag en vrijdag geopend tussen 14.00 tot 17.00 uur. Buurtbewoners en belangstellenden kunnen er terecht voor vragen, meldingen en voor algemene projectinformatie.
 • Weekendwerkzaamheden op en rond het spoor in Hilversum

  (12 mei 2020) Van donderdagochtend 21 mei 2.00 uur tot dinsdag 26 mei 5.00 uur rijden er geen treinen tussen Hilversum en Baarn. BAM werkt die periode op en rond de spoorweg.
 • Van voorlopig naar definitief ontwerp voor Anna’s Hoeve en Monnikenberg

  (07 mei 2020) Een kleine 50 mensen reageerden afgelopen maand op het voorlopig ontwerp voor de toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De provincie presenteerde het ontwerp sinds begin april online als alternatief voor de door corona afgelaste inloopbijeenkomst.
 • Video over aanpak baggeren Loosdrechtse Plassen

  (28 april 2020) De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Hierdoor is de bevaarbaarheid van de plassen niet optimaal, daarbij is het water troebel door zwevend slib en hebben waterplanten weinig kans om te overleven en zo de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ is dan ook een belangrijk project binnen het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
 • Aanpassing in de planning van het natuurproject Schil Naardermeer

  (28 april 2020) De provincie Noord-Holland wil samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten het gebied rondom het Naardermeer zo optimaal mogelijk inrichten om daarmee de bijzondere natuur te behouden.
 • Treinvrij weekend in Hilversum

  (15 april 2020) Van zaterdagmorgen 18 april 1.00 uur ‘s nachts tot zondag 19 april 9.00 uur ’s ochtends rijden er geen treinen tussen Hilversum en Baarn.
 • Enquête moerasvogels: wat heeft uw voorkeur?

  (01 april 2020) U kunt nu meedoen aan een online enquête over moerasvogels. Deze gaat over de vraag hoe we het leefgebied voor moerasvogels in het Oostelijke Vechtplassengebied kunnen verbeteren.
 • 8 april: voorlopig ontwerp natuurgebieden Groene Schakel online

  (28 maart 2020) Op woensdag 8 april wordt het voorlopig ontwerp voor de beide natuurgebieden gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. De publicatie komt in plaats van de inloopbijeenkomst die vanwege de corona-uitbraak niet door kan gaan.
 • Erfgoed van de maand – grenspalen

  (19 maart 2020) Verscholen in het gras of prominent aanwezig op een kruising: op verschillende plekken in het Noord-Hollandse landschap staan historische grenspalen.
 • Informatiecentrum voorlopig gesloten

  (18 maart 2020) In verband met het coronavirus is het Informatiecentrum in de Riebeeckgalerij tot nader order gesloten. Het Servicepunt Noord-Holland neemt de taken over en is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Wijzigingen op en rond de Liebergerweg

  (18 maart 2020) Tijdens de afsluiting van de Oosterengweg is de zogenaamde ‘parkeerkoffer’ naast de Oosterengweg 29 niet meer bereikbaar.
 • Verkeer in 2 richtingen op Laapersweg

  (18 maart 2020) Diverse verkeersmaatregelen in Hilversum moeten ervoor zorgen dat de overlast tijdens de afsluiting van de Oosterengweg beperkt blijft.
 • ‘Meer informatie nodig voor afweging nieuwe vaarverbinding’

  (12 maart 2020) De gemeente Wijdemeren heeft een gedegen advies van de Commissie m.e.r. ontvangen over de volledigheid van het Milieueffectrapport (MER). Dit rapport werd opgesteld om enkele varianten voor een nieuwe vaarverbinding te onderzoeken.
 • Inloopavond Oostelijke Vechtplassen 23 maart 2020: komt u ook?

  (11 maart 2020) Heeft u ideeën voor routes om te kunnen wandelen, fietsen of varen?
 • Méér en 100% duurzaam busvervoer in Gooi en Vechtstreek door Transdev vanaf 2021

  (11 maart 2020) Transdev verzorgt vanaf 11 juli 2021 (tot 2030) het openbaar busvervoer in de Gooi en Vechtstreek.
 • Extra tijdelijke parkeerplaatsen rondom Oosterengweg

  (02 maart 2020) De provincie Noord-Holland zorgt samen met aannemer BAM voor zoveel mogelijk extra tijdelijke parkeerplekken tijdens de bouw van de spoorwegonderdoorgang op de drukke Oosterengweg.
 • Wijdemeren ontvangt zienswijzen MER-vaarverbinding

  (14 februari 2020) De gemeente Wijdemeren heeft 53 zienswijzen ontvangen op het milieueffectrapport (MER). In dat rapport zijn de verschillende varianten onderzocht voor een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversumse Kanaal via de Wijde Blik.
 • Provincie stelt grondstrategie Horstermeerpolder vast

  (13 februari 2020) De provincie zoekt beheerders voor de natuurgronden in het noordelijk deel van de Horstermeerpolder.
 • Project HOV in ‘t Gooi wint Duurzame Parel

  (31 januari 2020) De provincie Noord-Holland, Prorail en BAM infra ontvingen op 30 januari 2020 de Duurzame Parel voor het project HOV in ’t Gooi (tracé Laren-Hilversum). Deze parel is een waardering voor projecten die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. De prijs is een initiatief van het samenwerkingsverband duurzaam Grond, Weg en Waterbouw (GWW) en is voor de tweede keer uitgereikt.
 • Snoeiwerkzaamheden onder hoogspanningsmasten Waterlandtak-West

  (27 januari 2020) De provincie Noord-Holland voert snoeiwerkzaamheden uit in het gebied Waterlandtak-West nabij Muiden.
 • Nominatie voor Dwarsligger Faunapassage

  (21 januari 2020) De Dwarsligger Faunapassage is genomineerd voor innovatieprijs 'De Vernufteling' van Koninklijke NLingenieurs.
 • Provincie blijft samenwerken voor Gooise natuur

  (16 januari 2020) De provincie Noord-Holland gaat op een nieuwe manier samenwerken met de Gooise gemeenten en de gemeente Amsterdam om de natuur in deze regio te beschermen en te bevorderen. Op 20 januari ondertekenen alle partijen hiervoor een intentieovereenkomst.
 • Een ‘Rondje Naardermeer’ nu realiteit

  (17 december 2019) De provincie Noord-Holland, ProRail, gemeente Gooise Meren en Natuurmonumenten hebben samen de aanleg van de tunnel onder de spoorlijn bij het Naardermeer mogelijk gemaakt. Vanaf 17 december 2019 is de tunnel vrijgegeven voor de gebruikers.
 • Wie wordt de nieuwe busvervoerder in Gooi en Vechtstreek vanaf 2021?

  (10 december 2019) In totaal hebben drie bedrijven zich ingeschreven voor de aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie Gooi en Vechtstreek.
 • Rapport vaarverbinding Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal half december ter inzage

  (06 december 2019) Het Milieu Effect Rapport (MER) over de mogelijke vaarverbindingen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal ligt vanaf half december officieel ter inzage.
 • Tijdelijke extra weg over het Venetapark

  (06 december 2019) Om bedrijven op het Venetapark tijdens en ook na de bouwwerkzaamheden bereikbaar te houden, wordt op het Venetapark een extra weg aangelegd. Op woensdag 11 december 2019 zal BAM op het voormalige terrein van IFF een aantal bomen kappen, nodig om extra ruimte te maken voor de weg.
 • Inloopbijeenkomsten 17 en 18 december over Oosterengweg

  (05 december 2019) In de laatste week voor de kerstvakantie organiseert de projectorganisatie HOV in ’t Gooi 2 inloopmogelijkheden voor bewoners en belanghebbenden die meer willen weten over de toekomstige situatie in en rond de Oosterengweg in Hilversum.
 • Woekerende cabomba uit havens Vechtplassengebied

  (22 november 2019) Provincie Noord-Hollend verwijdert samen met Waternet en VSCA (Vereniging Samen Cabomba Aanpakken) de woekerende waterplant cabomba uit de havens in de Oostelijke Vechtplassen.
 • Nieuwe buren: projectbureau verhuist naar Oosterengweg

  (20 november 2019) Begin december opent BAM een tijdelijk projectkantoor aan de Oosterengweg 38-40 in Hilversum. Vanaf de eerste verdieping zijn de werkzaamheden aan de bouw van de spoorwegonderdoorgang daar goed te volgen.
 • Straatwerk en bomenkap omgeving Oosterengweg in Hilversum

  (20 november 2019) Maandag 25 november 2019 starten straatwerkzaamheden om de Oude Amersfoortseweg en de Mussenstraat aan te sluiten op de tijdelijke overweg die onlangs is gebouwd.
 • Maandag 18 november: start bomenkap Anna’s Hoeve

  (13 november 2019) Het kappen van bomen aan de oostkant van Hilversum om plaats te maken voor de aanleg van een vrije busbaan en de bouw van een natuurbrug, wordt maandag 18 november 2019 hervat. De komende weken wordt gewerkt ten noorden van het spoor, in Anna’s Hoeve.
 • Schuilhut Monnikenberg blijft bewaard

  (13 november 2019) Op vrijdag 8 november 2019 is op het werkterrein van BAM in Monnikenberg een schuilhut uitgegraven.
 • Beplanting rotonde aan de Franse Kampweg (N236)

  (12 november 2019) De rotonde Franse Kampweg (N236) in Bussum krijgt op maandag 18 november 2019 nieuwe beplanting.
 • Dassenburcht Monnikenberg week gemonitord

  (11 november 2019) Naar aanleiding van de vondst van de dassenburcht in Monnikenberg heeft de provincie Noord-Holland maatregelen genomen om de eventueel aanwezige das naar veilig leefgebied te leiden. Een week monitoren laat (tot nu toe) zien dat de dassenburcht op Anna’s Hoeve niet bewoond is.
 • Crys Larson nieuwe burgemeester Wijdemeren

  (11 november 2019) Crys Larson is benoemd tot burgemeester van Wijdemeren. De benoeming gaat in op 19 november 2019.
 • Eerste dieren gespot in faunapassage Naardermeer

  (08 november 2019) Dieren in het Naardermeer maken nu al gebruik van 2 nieuwe verbindingen onder het spoor. Op fotobeelden van cameravallen bij de dwarsligger faunapassage, is te zien hoe onder andere ringslangen en een marter de oversteek wagen.
 • Niek Meijer nieuwe burgemeester Huizen

  (07 november 2019) Niek Meijer is benoemd tot burgemeester van Huizen. De benoeming gaat in op 13 november 2019.
 • Noord-Holland helpt bestrijding van crimineel vastgoed Gooi en Vechtstreek

  (01 november 2019) De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in de Gooi en Vechtstreek om ondermijning van de vastgoedsector te bestrijden.
 • Dassenburcht in Monnikenberg

  (29 oktober 2019) Begin vorige week liet de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve weten dat er in Monnikenberg waar onlangs bomen zijn gekapt, een dassenburcht zit.
 • Gedeputeerde Tekin ontvangt petitie bomenkap

  (17 oktober 2019) Wethouder Wolthers van de gemeente Hilversum heeft de petitie tegen de bomenkap in Hilversum op 17 oktober aan gedeputeerde Tekin overhandigd.
 • HOV in 't Gooi: bomenkap

  (16 oktober 2019) Eind maart start de bouw van de vrije busbaan in Hilversum, de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg en de aanleg van een natuurbrug voor overstekend wild in Anna’s Hoeve. Ter voorbereiding is begin oktober in Monnikenberg een start gemaakt met het kappen van bomen.
 • Provincie in gesprek met grondeigenaren Oostelijke Vechtplassen

  (11 oktober 2019) De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met grond binnen begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuur. Het uitbreiden van de natuur is belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het Vechtplassenbied.

Uitgelicht