Nieuws Gooi en Vechtstreek

 • Enquête moerasvogels: wat heeft uw voorkeur?

  (01 april 2020) U kunt nu meedoen aan een online enquête over moerasvogels. Deze gaat over de vraag hoe we het leefgebied voor moerasvogels in het Oostelijke Vechtplassengebied kunnen verbeteren.
 • 8 april: voorlopig ontwerp natuurgebieden Groene Schakel online

  (28 maart 2020) Op woensdag 8 april wordt het voorlopig ontwerp voor de beide natuurgebieden gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. De publicatie komt in plaats van de inloopbijeenkomst die vanwege de corona-uitbraak niet door kan gaan.
 • Erfgoed van de maand: grenspalen

  (19 maart 2020) Verscholen in het gras of prominent aanwezig op een kruising: op verschillende plekken in het Noord-Hollandse landschap staan historische grenspalen.
 • Informatiecentrum voorlopig gesloten

  (18 maart 2020) In verband met het coronavirus is het Informatiecentrum in de Riebeeckgalerij tot nader order gesloten. Het Servicepunt Noord-Holland neemt de taken over en is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Wijzigingen op en rond de Liebergerweg

  (18 maart 2020) Tijdens de afsluiting van de Oosterengweg is de zogenaamde ‘parkeerkoffer’ naast de Oosterengweg 29 niet meer bereikbaar.
 • Verkeer in 2 richtingen op Laapersweg

  (18 maart 2020) Diverse verkeersmaatregelen in Hilversum moeten ervoor zorgen dat de overlast tijdens de afsluiting van de Oosterengweg beperkt blijft.
 • ‘Meer informatie nodig voor afweging nieuwe vaarverbinding’

  (12 maart 2020) De gemeente Wijdemeren heeft een gedegen advies van de Commissie m.e.r. ontvangen over de volledigheid van het Milieueffectrapport (MER). Dit rapport werd opgesteld om enkele varianten voor een nieuwe vaarverbinding te onderzoeken.
 • Inloopavond Oostelijke Vechtplassen 23 maart 2020: komt u ook?

  (11 maart 2020) Heeft u ideeën voor routes om te kunnen wandelen, fietsen of varen?
 • Méér en 100% duurzaam busvervoer in Gooi en Vechtstreek door Transdev vanaf 2021

  (11 maart 2020) Transdev verzorgt vanaf 11 juli 2021 (tot 2030) het openbaar busvervoer in de Gooi en Vechtstreek.
 • Extra tijdelijke parkeerplaatsen rondom Oosterengweg

  (02 maart 2020) De provincie Noord-Holland zorgt samen met aannemer BAM voor zoveel mogelijk extra tijdelijke parkeerplekken tijdens de bouw van de spoorwegonderdoorgang op de drukke Oosterengweg.
 • Wijdemeren ontvangt zienswijzen MER-vaarverbinding

  (14 februari 2020) De gemeente Wijdemeren heeft 53 zienswijzen ontvangen op het milieueffectrapport (MER). In dat rapport zijn de verschillende varianten onderzocht voor een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversumse Kanaal via de Wijde Blik.
 • Provincie stelt grondstrategie Horstermeerpolder vast

  (13 februari 2020) De provincie zoekt beheerders voor de natuurgronden in het noordelijk deel van de Horstermeerpolder.
 • Project HOV in ‘t Gooi wint Duurzame Parel

  (31 januari 2020) De provincie Noord-Holland, Prorail en BAM infra ontvingen op 30 januari 2020 de Duurzame Parel voor het project HOV in ’t Gooi (tracé Laren-Hilversum). Deze parel is een waardering voor projecten die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. De prijs is een initiatief van het samenwerkingsverband duurzaam Grond, Weg en Waterbouw (GWW) en is voor de tweede keer uitgereikt.
 • Snoeiwerkzaamheden onder hoogspanningsmasten Waterlandtak-West

  (27 januari 2020) De provincie Noord-Holland voert snoeiwerkzaamheden uit in het gebied Waterlandtak-West nabij Muiden.
 • Nominatie voor Dwarsligger Faunapassage

  (21 januari 2020) De Dwarsligger Faunapassage is genomineerd voor innovatieprijs 'De Vernufteling' van Koninklijke NLingenieurs.
 • Provincie blijft samenwerken voor Gooise natuur

  (16 januari 2020) De provincie Noord-Holland gaat op een nieuwe manier samenwerken met de Gooise gemeenten en de gemeente Amsterdam om de natuur in deze regio te beschermen en te bevorderen. Op 20 januari ondertekenen alle partijen hiervoor een intentieovereenkomst.
 • Een ‘Rondje Naardermeer’ nu realiteit

  (17 december 2019) De provincie Noord-Holland, ProRail, gemeente Gooise Meren en Natuurmonumenten hebben samen de aanleg van de tunnel onder de spoorlijn bij het Naardermeer mogelijk gemaakt. Vanaf 17 december 2019 is de tunnel vrijgegeven voor de gebruikers.
 • Wie wordt de nieuwe busvervoerder in Gooi en Vechtstreek vanaf 2021?

  (10 december 2019) In totaal hebben drie bedrijven zich ingeschreven voor de aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie Gooi en Vechtstreek.
 • Rapport vaarverbinding Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal half december ter inzage

  (06 december 2019) Het Milieu Effect Rapport (MER) over de mogelijke vaarverbindingen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal ligt vanaf half december officieel ter inzage.
 • Tijdelijke extra weg over het Venetapark

  (06 december 2019) Om bedrijven op het Venetapark tijdens en ook na de bouwwerkzaamheden bereikbaar te houden, wordt op het Venetapark een extra weg aangelegd. Op woensdag 11 december 2019 zal BAM op het voormalige terrein van IFF een aantal bomen kappen, nodig om extra ruimte te maken voor de weg.
 • Inloopbijeenkomsten 17 en 18 december over Oosterengweg

  (05 december 2019) In de laatste week voor de kerstvakantie organiseert de projectorganisatie HOV in ’t Gooi 2 inloopmogelijkheden voor bewoners en belanghebbenden die meer willen weten over de toekomstige situatie in en rond de Oosterengweg in Hilversum.
 • Woekerende cabomba uit havens Vechtplassengebied

  (22 november 2019) Provincie Noord-Hollend verwijdert samen met Waternet en VSCA (Vereniging Samen Cabomba Aanpakken) de woekerende waterplant cabomba uit de havens in de Oostelijke Vechtplassen.
 • Nieuwe buren: projectbureau verhuist naar Oosterengweg

  (20 november 2019) Begin december opent BAM een tijdelijk projectkantoor aan de Oosterengweg 38-40 in Hilversum. Vanaf de eerste verdieping zijn de werkzaamheden aan de bouw van de spoorwegonderdoorgang daar goed te volgen.
 • Straatwerk en bomenkap omgeving Oosterengweg in Hilversum

  (20 november 2019) Maandag 25 november 2019 starten straatwerkzaamheden om de Oude Amersfoortseweg en de Mussenstraat aan te sluiten op de tijdelijke overweg die onlangs is gebouwd.
 • Maandag 18 november: start bomenkap Anna’s Hoeve

  (13 november 2019) Het kappen van bomen aan de oostkant van Hilversum om plaats te maken voor de aanleg van een vrije busbaan en de bouw van een natuurbrug, wordt maandag 18 november 2019 hervat. De komende weken wordt gewerkt ten noorden van het spoor, in Anna’s Hoeve.
 • Schuilhut Monnikenberg blijft bewaard

  (13 november 2019) Op vrijdag 8 november 2019 is op het werkterrein van BAM in Monnikenberg een schuilhut uitgegraven.
 • Beplanting rotonde aan de Franse Kampweg (N236)

  (12 november 2019) De rotonde Franse Kampweg (N236) in Bussum krijgt op maandag 18 november 2019 nieuwe beplanting.
 • Dassenburcht Monnikenberg week gemonitord

  (11 november 2019) Naar aanleiding van de vondst van de dassenburcht in Monnikenberg heeft de provincie Noord-Holland maatregelen genomen om de eventueel aanwezige das naar veilig leefgebied te leiden. Een week monitoren laat (tot nu toe) zien dat de dassenburcht op Anna’s Hoeve niet bewoond is.
 • Crys Larson nieuwe burgemeester Wijdemeren

  (11 november 2019) Crys Larson is benoemd tot burgemeester van Wijdemeren. De benoeming gaat in op 19 november 2019.
 • Eerste dieren gespot in faunapassage Naardermeer

  (08 november 2019) Dieren in het Naardermeer maken nu al gebruik van 2 nieuwe verbindingen onder het spoor. Op fotobeelden van cameravallen bij de dwarsligger faunapassage, is te zien hoe onder andere ringslangen en een marter de oversteek wagen.
 • Niek Meijer nieuwe burgemeester Huizen

  (07 november 2019) Niek Meijer is benoemd tot burgemeester van Huizen. De benoeming gaat in op 13 november 2019.
 • Noord-Holland helpt bestrijding van crimineel vastgoed Gooi en Vechtstreek

  (01 november 2019) De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in de Gooi en Vechtstreek om ondermijning van de vastgoedsector te bestrijden.
 • Dassenburcht in Monnikenberg

  (29 oktober 2019) Begin vorige week liet de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve weten dat er in Monnikenberg waar onlangs bomen zijn gekapt, een dassenburcht zit.
 • Gedeputeerde Tekin ontvangt petitie bomenkap

  (17 oktober 2019) Wethouder Wolthers van de gemeente Hilversum heeft de petitie tegen de bomenkap in Hilversum op 17 oktober aan gedeputeerde Tekin overhandigd.
 • HOV in 't Gooi: bomenkap

  (16 oktober 2019) Eind maart start de bouw van de vrije busbaan in Hilversum, de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg en de aanleg van een natuurbrug voor overstekend wild in Anna’s Hoeve. Ter voorbereiding is begin oktober in Monnikenberg een start gemaakt met het kappen van bomen.
 • Provincie in gesprek met grondeigenaren Oostelijke Vechtplassen

  (11 oktober 2019) De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met grond binnen begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuur. Het uitbreiden van de natuur is belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het Vechtplassenbied.
 • Bomenkap Hilversum start 7 oktober

  (27 september 2019) Om ruimte te maken voor de aanleg van een vrije busbaan door Hilversum en de bouw van de natuurbrug in Anna’s Hoeve, start de provincie Noord-Holland maandag 7 oktober met het kappen van bomen.
 • Fietsroutes Gooi en Vechtstreek worden uitgebreid

  (27 september 2019) Het fietsnetwerk in de Gooi en Vechtstreek wordt verbeterd. Belangrijke fietsroutes die woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden met elkaar verbinden, worden uitgebreid. Hierdoor wordt fietsen voor meer inwoners aantrekkelijk en veilig.
 • Opruimactie ‘Clean up the lake’

  (26 september 2019) Sigarettenpeuken, snoepwikkels en plastic flesjes in en rondom de Loosdrechtse plassen. Een doorn in het oog toch? Help daarom zaterdag 28 september mee tijdens de eerste editie van ‘Clean up the lake’ in dit mooie plassengebied.
 • Herstelwerkzaamheden oever Bloklaan (N403) vanaf 30 september

  (26 september 2019) De oeverconstructie aan de noordzijde van de Bloklaan (N403) in de gemeente Wijdemeren is tussen hectometerpaal 2.4 en 2.5 aan het wegspoelen. Daarom start aannemer VolkerInfra maandag 30 september met het herstellen van de oever.
 • Inloopavond werkzaamheden Naarderweg en Bussumergrindweg (N524)

  (24 september 2019) De Naarderweg en Bussumergrindweg (N524) tussen de kruising met de Nieuwe Crailoseweg (Hilversum) en de kruising met de Struikheiweg (Bussum) is aan groot onderhoud toe. Om omwonenden en belangstellenden te informeren organiseert de provincie Noord-Holland een inloopavond op woensdag 2 oktober.
 • Werkzaamheden HOV in ’t Gooi lopen geen vertraging op

  (18 september 2019) De aanleg van de busbaan tussen Huizen en Hilversum heeft geen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Van vertraging door het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) is dan ook geen sprake.
 • Schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg op kamerbreed tapijt

  (11 september 2019) Op maandag 9 september 2019 vond een informatiebijeenkomst plaats over de toekomstige inrichting van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Voor een optimale beleving werd het schetsontwerp op een vloerkleed geprint van 4 x 4 meter. Zo’n 70 belangstellenden spraken over de gevolgen van de voorgestelde maatregelen.
 • Nanning Mol nieuwe burgemeester Laren

  (05 september 2019) Nanning Mol is benoemd tot burgemeester van Laren. De benoeming gaat in op 30 september 2019.
 • Bomenkap in Hilversum: feiten op een rij

  (03 september 2019) Om ruimte te maken voor de vrije busbaan tussen de A27 en het station, de nieuwe weg parallel daarlangs en de natuurbrug over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, worden er bomen gekapt. De meeste bomen staan aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De aannemer gaat begin oktober van start. Het kappen en bouwrijp maken van de gronden neemt ongeveer vier maanden in beslag.
 • Weekend 7 en 8 september 2019: geen treinen, wel werkzaamheden in Hilversum

  (27 augustus 2019) Tussen zaterdag 7 september - direct na 00.00 uur - en maandag 9 september 5.00 uur rijden er geen treinen tussen Hilversum en Amersfoort.
 • Presentatie schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg

  (26 augustus 2019) De provincie houdt op maandag 9 september 2019 een vervolgbijeenkomst over de toekomst van Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg.
 • Aanleg faunapassages Naardermeer begonnen

  (20 augustus 2019) Op het spoortraject Naarden-Bussum rijden 3 weken lang geen treinen vanwege grootschalige werkzaamheden aan het spoor. De provincie Noord-Holland heeft dit moment aangegrepen om € 17 miljoen te investeren in de aanleg van 9 faunapassages in en rondom natuurgebied Naardermeer.
 • Eerste element Voormeerpassage op zijn plaats gehesen

  (09 augustus 2019) In opdracht van provincie Noord-Holland legt ProRail tijdens spoorwerkzaamheden bij Naarden-Bussum 9 faunapassages aan voor kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. Een van de faunapassages is de Voormeerpassage.
 • Aanpassen oversteek Museumlaan (Huizen)

  (01 augustus 2019) De provincie Noord-Holland gaat de oversteek op de N527 ter hoogte van de Museumlaan aanpassen, om scholieren en andere fietsers van en naar de Dr. Maria Montessorischool (Huizen) veiliger te laten oversteken.
 • Parkeren rond Van Riebeeckvijver weer op orde

  (12 juli 2019) Het werk in de straten rondom de Van Riebeeckvijver is klaar. In totaal zijn er 49 extra parkeerplaatsen gemaakt.
 • Eerste ronde werkateliers levert veel informatie op

  (12 juli 2019) Na een oproep tijdens de eerste informatiebijeenkomst in april, is er een werkgroep geformeerd van 15 belangstellenden die actief meedenken en praten tijdens het ontwerpproces. De afgelopen weken zijn voor de werkgroep 3 bijeenkomsten georganiseerd: een excursie naar de gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg, een werkatelier Natuur (18 april) en een werkatelier Recreatie (16 mei).
 • Kampeer op Pampus en verduurzaam het forteiland

  (12 juli 2019) Vanaf juli 2019 kun je kamperen op het onbewoonde eiland Pampus. Kampeerders steunen hiermee de restauratie en verduurzaming van Forteiland Pampus, onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.
 • Start aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

  (11 juli 2019) Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer voor de concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Hiermee start de aanbesteding van de nieuwe concessie, die loopt van 11 juli 2021 tot medio december 2030.
 • Verkenningstraject Schipholcorridor afgerond

  (10 juli 2019) De verkenningsfase Schipholcorridor is afgerond. Samen met veel partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opgaven op de treincorridor Leiden-Schiphol-Weesp-Lelystad. Dit als onderdeel van de MRA actie 1.8 OV knooppunten.
 • Provincie en Gooise Meren sluiten overeenkomst over verontreinigd grondwater

  (08 juli 2019) De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van 4 grondwaterverontreinigingen in Gooise Meren.
 • Aanpak rotonde Utrechtseweg-Laapersweg in Hilversum

  (24 juni 2019) Gedurende de zomerperiode wordt de rotonde Utrechtseweg-Laapersweg-Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum opnieuw ingericht. Het werk start op maandag 8 juli en is volgens planning op 23 augustus 2019 klaar. Om het werk snel en veilig uit te voeren, is het nodig de rotonde af te sluiten voor al het verkeer.
 • Gedeputeerde Tekin maakt entree bij stuurgroep HOV in ’t Gooi

  (19 juni 2019) Op vrijdag 14 juni 2018 is de stuurgroep HOV in ’t Gooi bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het project. Deze keer in aanwezigheid van gedeputeerde Tekin, die het stokje heeft overgenomen van mevrouw Post.
 • Reparatiewerkzaamheden Oosterengweg

  (18 juni 2019) Op de Oosterengweg, ten noorden van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort, heeft een verzakking plaatsgevonden. Hoewel de oorzaak nog onduidelijk is, wordt de weg zo snel mogelijk gerepareerd. Zo kan verdere schade voorkomen worden.
 • Met dank aan de vrijwilligers van Vereniging Behoud Anna’s Hoeve

  (18 juni 2019) Medio april heeft de provincie Noord-Holland in Anna’s Hoeve een grondwaterwel opengegraven om vrijwilligers van de VBAH de kans te geven kamsalamanders, die mogelijk waren achtergebleven in toekomstig werkgebied, alsnog in veiligheid te brengen.
 • Ruim 50 hectare voor nieuwe natuur en recreatie Oostelijke Vechtplassen

  (07 juni 2019) De provincie Noord-Holland is sinds eind mei eigenaar van nieuwe percelen in het Oostelijk Vechtplassengebied (gemeente Wijdemeren). Het gaat om de Nieuwe Polderplas, percelen in natuurgebied ’t Hol en een perceel langs de Horndijk. Deze grond maakt de aanleg mogelijk van nieuwe natuur, recreatieve verbindingen en de verwerking van bagger.
 • Kabels en leidingen Oosterengweg weer op de juiste plek

  (06 juni 2019) De voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterengweg zijn klaar. Op een stuk weg van circa 500 meter is in totaal meer dan 60 kilometer aan kabels, leidingen en riool gelegd, verlegd of verwijderd. Het complexe werk ging eind 2017 van start. De oplevering werd woensdag 5 juni met buurtbewoners gevierd.
 • HOV in t Gooi: BAM komt met omgevingsvriendelijke bouwmethoden

  (06 januari 2020) Voor de bouw van busbaan, natuurbrug en de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg is aannemer BAM gecontracteerd. Als gevolg van de opgelopen vertraging in de aanbestedingsfase, heeft de aannemer de bouwplanning aangepast.
 • BAM start boren en sonderen Hilversum

  (31 mei 2019) In de week van maandag 3 juni voert aannemer BAM diverse sonderingen en boringen uit in Hilversum. In het gebied rond de Oosterengweg gaat het om zo’n 10 boringen. Op 3 plekken zijn bescheiden verkeersmaatregelen nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren. De meeste boringen nemen 2 uur in beslag.
 • Voorbereidende werkzaamheden Oosterengweg in Hilversum klaar

  (27 mei 2019) Het werk aan kabels, leidingen en riool op de krappe Oosterengweg in Hilversum is klaar. Woensdag 5 juni om 14.00 uur organiseert de provincie op het trottoir naast de KwikFit een feestelijke oplevering. 
 • Faunapassages in ‘t Gooi op NH Nieuws

  (27 mei 2019) De natuur in Nederland wordt op veel plekken doorsneden door wegen en spoorlijnen: het belemmert dieren om over te steken. Om deze hindernissen op te heffen, bouwt de provincie Noord-Holland natuurbruggen en faunatunnels. De Groene Schakel verbindt de natuurgebieden in ‘t Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar. NH Nieuws maakte een uitzending over de Groene Schakel.
 • Raadsleden Hilversum en Laren op excursie in Anna’s Hoeve

  (16 mei 2019) Op verzoek van de Hilversumse wethouder Kastje organiseerde de provincie Noord-Holland op woensdag 15 mei een excursie voor betrokken raads- en commissieleden uit de gemeenten Hilversum en Laren.
 • Lastige rivierkreeft uit Vechtplassengebied wordt lekkernij

  (10 mei 2019) De provincie Noord-Holland start met het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft in de Oostelijke Vechtplassen. De zoetwaterkreeft, geen oorspronkelijke inwoner van het gebied, verstoort en bedreigt de unieke flora en fauna in de plassen. De kreeft wordt daarom nu op de markt gebracht als lekkernij.
 • Wegafsluitingen Franse Kampweg (N236) in Bussum

  (08 mei 2019) De provincie Noord-Holland verbetert het wegdek van de Franse Kampweg (N236) in Bussum. Om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren is de Franse Kampweg (N236) tussen 10 mei en 24 mei 2019 meerdere keren afgesloten.
 • Werk rond Van Riebeeckvijver in Hilversum op schema

  (02 mei 2019) Op de wegen rond de Van Riebeeckvijver is begin april gestart met het uitbreiden en opnieuw inrichten van parkeerplaatsen. Het werk is intussen halverwege en volgens planning medio juni klaar. Aansluitend plaatst de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) een aantal ondergrondse afvalcontainers.
 • P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum afgesloten

  (26 april 2019) Het P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum wordt vanaf maandag 6 mei 2019 afgesloten voor automobilisten die hun auto willen parkeren. Het terrein is nodig om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een vrije busbaan in het kader van het project HOV in ’t Gooi.
 • Ruim 800 hectare nieuwe natuur in Vechtplassengebied

  (26 april 2019) De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied.
 • Participatieproces voor voltooien van Groene Schakel van start

  (25 april 2019) Ruim 120 bezoekers, kritisch opbouwende vragen en positieve reacties op de aanpak vormen de opbrengst van de eerste informatiebijeenkomst, op maandag 8 april jl., in de Lorentzschool in Hilversum.
 • Samen in actie voor kamsalamanders Anna’s Hoeve

  (17 april 2019) Op verzoek van de Vereniging tot Behoud Anna’s Hoeve (VBAH) onderneemt de provincie Noord-Holland extra actie om eventuele kamsalamanders in het gelijknamige natuurgebied van een toekomstige werklocatie alsnog naar veilig gebied te brengen.
 • 19 kandidaten burgemeester Huizen

  (17 april 2019) Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Huizen hebben 19 personen gesolliciteerd: 15 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten.
 • Reizigers tevreden over busvervoer Noord-Holland

  (11 april 2019) Reizigers in Noord-Holland zijn tevreden over het openbaar busvervoer in 2018. Tussen de 3 concessiegebieden zijn kleine verschillen. Zo gaven reizigers uit de Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond het busvervoer een 7,9. Noord-Holland Noord scoorde gelijk aan het landelijke gemiddelde en haalde een 7,7.
 • Wandelbrug over ‘s-Gravelandsevaart Wijdemeren geopend

  (11 april 2019) Gedeputeerde Jaap Bond en wethouder Jan-Jaap van de Kloet van de gemeente Wijdemeren openden woensdag 10 april het wandelbruggetje bij de entree van het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten.
 • Kandidaten burgemeester Laren

  (08 april 2019) Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Laren hebben 20 personen gesolliciteerd: 15 mannelijke en 5 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Laren.
 • Keerkom Fort Uitermeer hersteld

  (05 april 2019) De oude keerkom op het fortterrein van Fort Uitermeer is op 5 april officieel geopend door gedeputeerde Joke Geldhof. De keerkom is tijdens de werkzaamheden uitgegraven en de oude schutsluis is hersteld.

Uitgelicht