Onafhankelijke hoorcommissie concludeert: alle activiteiten van Tata Steel zijn ISO-gecertificeerd

Alle activiteiten van Tata Steel, zoals genoemd op alle bladzijden van het ISO-certificaat, maken deel uit van de certificatie en vallen daarmee onder het ISO-certificaat.

Voor handhavend optreden bestaat geen grondslag. Dat is de kern van het advies van de onafhankelijke hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland, nadat ze alle betrokken partijen gehoord heeft. De provincie neemt het advies van de commissie over. 

Stichting IJmondig maakte bezwaar tegen een besluit van de provincie om niet handhavend op te treden tegen Tata Steel. IJmondig stelde in haar bezwaar onder andere dat het certificaat niet toereikend is voor de activiteiten van Tata Steel en dat Tata daarmee de omgevingsvergunning overtreedt. 

De provincie wijst het handhavingsverzoek af en neemt daarmee het advies van de onafhankelijke hoor- en adviescommissie over. Noord-Holland stelt dat zij niet bevoegd is om handhavend op te treden. Er is namelijk geen sprake van een overtreding van de omgevingsvergunning door Tata Steel, aldus de commissie. Tata Steel heeft een volledige ISO-certificering voor al haar activiteiten, onderdelen en werkeenheden. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof licht toe: “Het is goed dat de verwarring over het certificaat nu uit de wereld is. Ik deel overigens de mening van Stichting IJmondig dat de leefomgeving in de IJmond gezonder en schoner moet worden. Ons besluit neemt niet weg dat we voortdurend alert zijn en blijven of Tata zich aan haar vergunningen houdt. Daarnaast scherpen we de vergunningen daar waar mogelijk aan en stimuleren we Tata Steel om te blijven investeren in schonere productieprocessen.”