Eenvoudig overlast Tata Steel melden

(28 juni 2021)

Inwoners van de IJmond die overlast ervaren veroorzaakt door Tata Steel kunnen dit voortaan eenvoudiger melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

De OD NZKG ontwikkelde het ‘Meldpunt Overlast Tata Steel’. Dit is een webapplicatie waarmee meldingen in een paar stappen gemaakt zijn. Er staat ook of er al meer meldingen zijn gedaan. 

De ontwikkeling van dit meldpunt komt voort uit het Uitvoeringsprogramma Tata Steel. Daarin staat dat de OD NZKG beter wil aansluiten op de behoeften van de omwonenden van de staalfabriek. In dit artikel staat meer informatie over het meldpunt.  
 

Uitgelicht