Optimalisatie luchtmeetnet Wijk aan Zee

Het luchtmeetnetstation bij Wijk aan Zee in Beverwijk is uitgebreid met extra meetapparatuur. Daardoor worden meer stoffen in de lucht bij Tata Steel in kaart gebracht.

Wandelaar met hond bij Tata Steel.

Via het luchtmeetnet wordt op een aantal locaties in Noord-Holland de luchtkwaliteit doorlopend gemeten. Zo ook in de IJmondregio. Rondom Tata Steel staan 6 vaste luchtmeetstations. In opdracht van de provincie Noord-Holland is het meetstation op de locatie Bosweg, 1 van de meetstations in Wijk aan Zee, uitgebreid. Naast metingen van PAK’s en zware metalen zijn nu ook de concentraties van benzeen, tolueen, xyleen en naftaleen terug te vinden. Hiermee wordt de uitstoot van de 2 kooksfabrieken, bij windrichting Wijk aan Zee, beter in beeld gebracht.

Een gezondere IJmond

Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu Jeroen Olthof: “De kennis uit het luchtmeetnetwerk is nodig om de leefomgeving in de IJmond te verbeteren. Op basis van deze metingen kunnen we beter zien of de maatregelen die Tata Steel neemt zorgen voor een afname van schadelijke stoffen in de lucht. Naast het monitoren nemen we maatregelen om de uitstoot te verminderen, zoals de aanscherping van de vergunning voor zeer zorgwekkende stoffen. Ook pleiten we bij het Rijk voor scherpere milieuregels, die gericht zijn op het beperken van gezondheidsschade.” 

Luchtmeetnet

Via het luchtmeetnet wordt op een aantal locaties in Noord-Holland de luchtkwaliteit doorlopend gemeten. Dit gebeurt in de regio IJmond, in de Haarlemmermeer (Schiphol) en in het Havengebied Amsterdam (Westpoort). GGD Amsterdam voert deze metingen uit. De gemeten stoffen per meetplaats zijn altijd in te zien op www.luchtmeetnet.nl. Één keer per jaar rapporteert de provincie over de meetgegevens in de 3 regio’s.