21 januari webinar ‘herkomst stoffen in de IJmondregio’

(19 januari 2022)

Op vrijdag 21 januari 2022 om 19.30 uur is er een webinar van de provincie Noord-Holland over het RIVM-rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio’.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze pagina. In dit webinar licht het RIVM het rapport toe. De provincie en de 3 IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) reageren tijdens het webinar op de resultaten van het onderzoek. Inwoners hebben de gelegenheid om vragen te stellen. 

Het is het derde deel van het gezondheidsonderzoek Ijmond dat het RIVM uitvoert in opdracht van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten. Dit rapport gaat over de vraag waar stoffen in de lucht en op de grond (depositie) vandaan komen. Er is daarbij gekeken naar PAK en een aantal metalen in stofdepositie en in fijnstof in de lucht.