Publicatie RIVM-rapport gezondheidsonderzoek IJmond binnenkort

De provincie Noord-Holland streeft ernaar op vrijdag 21 januari 2022 haar reactie op het derde deel van het gezondheidsonderzoek IJmond van het RIVM te publiceren.

Recent heeft de provincie het rapport van het RIVM ontvangen. In het derde deel is onderzoek gedaan naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio. Op dit moment bereidt de provincie samen met de 3 IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) een reactie op het rapport voor. De provincie heeft het RIVM gevraagd om het derde deel van het gezondheidsonderzoek op hetzelfde moment als de reactie te publiceren.

Op vrijdagavond 21 januari 2022 wordt er een webinar gehouden voor inwoners en andere geïnteresseerden waar een toelichting op het rapport wordt gegeven. Meer informatie hierover vindt u later op deze website.