Reactie op uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over dwangsommen Harsco

(12 januari 2022)

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan dat de aan Harsco opgelegde dwangsommen onterecht zijn.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) had Harsco dwangsommen opgelegd om stofverspreiding bij de slakputten te voorkomen. Harsco heeft daarop maatregelen genomen. De Afdeling heeft nu geoordeeld dat er geen sprake is van een overtreding van een voorschrift.

Reactie gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu Jeroen Olthof: “De uitspraak is teleurstellend. We gaan in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en juristen kijken wat het betekent voor de vergunning. De OD NZKG zal de vergunning aanpassen waar nodig, zodat in de toekomst bij deze slakputten onacceptabele stofverspreiding niet meer mogelijk is. Overigens zijn we blij dat door de dreiging van de toen opgelegde dwangsommen al maatregelen zijn genomen zoals de hal voor Rozaslak”.