Verhoogde last onder dwangsom voor Kooksfabrieken Tata Steel

(05 september 2022)

Tata Steel krijgt een fors hogere last onder dwangsom opgelegd voor het uitstoten van rauwe kooks.

Deze ongare kooks ontstaan door onvoldoende verhitting in de kooksfabrieken en veroorzaken luchtverontreiniging, bestaande uit zeer zorgwekkende stoffen. Deze stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu. Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefomgeving, Milieu en Gezondheid, kondigde de verhoogde last onder dwangsom aan in de statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid tijdens hun vergadering op 5 september 2022.

Verhoogde last onder dwangsom voor Kooksfabrieken Tata Steel

De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekijken daarnaast naar maatregelen als Tata Steel ook aan  deze last onder dwangsom (LOD) niet of onvoldoende voldoet. Jeroen Olthof: "Er wordt onderzocht of de vergunning kan worden ingetrokken, waarna de kooksfabrieken moeten sluiten." 

Al 2 keer eerder heeft de OD NZKG de staalfabrikant opgedragen de uitstoot van rauwe kooks te staken. Daar heeft het bedrijf onvoldoende gevolg aan gegeven. Daarom legt de Omgevingsdienst nu een fors hogere dwangsom op.  

Zie voor meer informatie het bericht van de OD NZKG.