Terinzagelegging ontwerp ‘Derde herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022’

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp van de ‘derde herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022’ ter inzage leggen. 
De Omgevingsverordening NH2022 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland. 

Periode terinzageleggingen:

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van dinsdag 2 juli tot en met maandag 12 augustus 2024. U kunt het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken digitaal inzien (op deze pagina onder het kopje 'Documenten') en via Regels op de kaart - Omgevingsloket.    
Als u het ontwerpbesluit fysiek wilt inzien kun u hiervoor een afspraak maken via Info DIV, 023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl. 

Zienswijzen

De zienswijze kunt u van dinsdag 2 juli tot en met maandag 12 augustus 2024 indienen op een van de volgende manieren:

 • Via het digitale formulier.
 • Per post naar
  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  
  Postbus 3007
  2001 DA Haarlem
  Dit onder vermelding van zaaknummer 2255975 of het onderwerp Ontwerp derde herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.
 • Mondeling - per telefoon of op het kantoor van de provincie (na het maken van een afspraak daarvoor via omgevingsverordening@noord-holland.nl).   

Wanneer u het digitale formulier gebruikt kunt u uw uitgebreidere reactie naar wens als bijlage toevoegen, net als kaartmateriaal of andere nadere informatie.  
Wanneer u in ieder geval uw mailadres aan ons opgeeft, kunnen wij u regelmatig op de hoogte houden van het verloop van het proces.