CV, nevenfuncties en deelnemingen

Politieke partij: VVD
Geboren: 12 november 1968

Periode Opleiding
2013 Basiskennis crisisbeheersing
2002 Leergang Wethouder
2000 Praktische bedrijfskunde (ISBW)
1988 Praktijkdiploma marketing
1986 Operationele school (Koninklijke Marine)

 

Periode Functie
2015 - heden Gedeputeerde
2013 - 2014 Wethouder gemeente Haarlemmermeer
2007 - 2015 Statenlid provincie Noord-Holland
2006 - 2013 Algemeen directeur Kindzorg/Freekids in Zaandam
2002 - 2006 Wethouder gemeente Zaanstad
1998 - 2002 Raadslid / fractievoorzitter gemeente Zaanstad

 

Nevenfuncties niet aan het ambt gebonden
Geen

 

Verbonden partijen Rol GS-lid
Zeestad Beheer B.V. aandeelhouder
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) aandeelhouder
Waddenfonds lid AB/lid DB

 

Overlegstructuren

 • Lid IPO BAC ROWW
 • Voorzitter Klankbordgroep Marktpartijen
 • Voorzitter Versnellingstafel Noord-Holland
 • Voorzitter Bouwtafel Noord-Holland
 • Lid PHO Bouwen en Wonen MRA
 • Lid Platform Ruimte MRA
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Kust
 • Lid Bestuurlijk Overleg Poort van Hoorn
 • Lid Bestuurlijk Overleg afstemmingsoverleg integrale toekomstvisie stationsgebied Haarlem
 • Lid Bestuurlijk Overleg Guisweg
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptie
 • Lid Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep Dijkversterking Den Oever-Den Helder
 • Lid Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg IJsselmeergebied
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 • Lid Stuurgroep Markermeer IJmeer
 • Lid Stuurgroep Wadden
 • Voorzitter Waddenfonds
 • Lid Regiecollege Wadden
 • Agendalid Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma Waddengebied-Regionaal Overleg Kust
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zoetwaterregio West-Nederland
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West
 • Lid Stuurgroep Ecologische verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Bodem en Water
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zoetwaterregio IJsselmeer
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Waterrecreatie
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Amsterdam-Rijnkanaal
 • Voorzitter Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
 • Voorzitter Conference of Peripheral and Maritime Regions