CV, nevenfuncties en deelnemingen

Politieke partij: D66
Geboren: 22 september 1982

Periode Opleiding
1994 - 2000 VWO Zaanlands Lyceum
2000 - 2005 Rechten - Universiteit van Amsterdam

 

Periode Opleiding
2005 - 2013 Docent/onderzoeker arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam
2010 - 2011 Allen & Overy - Know How Officer
2010 - 2011 Bestuurder D66 afdeling Zaanstad & Wormerland
2010 - 2011 Steunfractielid D66 - gemeente Zaanstad
2011 - 2015 Statenlid D66 Noord-Holland - woordvoerder groene portefeuille
2013 - 2020 Hoofddocent/opleidingsdirecteur arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam
2015 - 2020 Fractievoorzitter D66 Noord-Holland, lid van Presidium, voorzitter bestuur Stichting Fractieondersteuning D66NH, woordvoerder ruimte & wonen, hoofdonderhandelaar coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken“ (pdf, 5MB)
2016 - 2020 Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag

 

Verbonden partijen Rol GS-lid
Schiphol Area Development Company N.V. (SADC) aandeelhouder
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) aandeelhouder
PolanenPark B.V. aandeelhouder
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) aandeelhouder
Life Sciences Fund Amsterdam B.V. (LSFA) aandeelhouder
Stichting voorbereiding Pallas-reactor goedkeuren besluiten
Zeestad C.V. vennoot
Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht lid AB/lid DB
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer lid AB/lid DB
Recreatieschap Groengebied Amstelland lid AB
Recreatieschap Spaarnwoude lid AB/lid DB
Recreatieschap Twiske – Waterland lid AB
Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (INH) aandeelhouder

 

Overlegstructuren

 • Lid Landelijke Stuurgroep Greenports Holland
 • Voorzitter Stuurgroep Greenport Aalsmeer
 • Voorzitter Stuurgroep Greenport Noord-Holland Noord
 • Voorzitter Landelijk Milieuoverleg Bloembollen
 • Lid Bestuurlijk overleg IJsselmeervisserij
 • Lid IPO BAC Vitaal Platteland
 • Lid Amsterdam Economic Board
 • Lid Bestuurlijk Overleg Platform Economie (MRA)
 • Lid Stuurgroep De Kop Werkt!
 • Lid Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO)
 • Lid IPO BAC Regionale Economie
 • Voorzitter Stuurgroep Terra Technica
 • Plv. Lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
 • Lid Landsdeel Overleg West Techniekpact
 • Lid Stuurgroep Techport
 • Lid Rondetafelbijeenkomsten Zaancampus
 • Voorzitter MRA/House of Skills
 • Lid bestuur Huis van de Nederlandse Provincies
 • Lid Comité vd Regio’s
 • Voorzitter MRA Bestuurlijk Overleg Evenementenstrategie
 • Lid Bestuurlijk Overleg Formule 1
 • Voorzitter Stuurgroep Voedsel Verbindt
 • Lid Stuurgroep Verblijfsrecreatie