CV, nevenfuncties, deelnemingen

Periode Opleiding
2004 - 2008 Commerciële economie Hogeschool van Amsterdam

 

Periode Functie
2023 – heden Gedeputeerde
2022 – juli 2023 Managing Consultant BMC

Dealmaker Flexwonen Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
2022 Formateur gemeente Drechterland
2014 – 2022 Wethouder gemeente Schagen
2012 - 2014 Ontwikkelaar Duurzame Energie HVC
2010 – 2012 Relatiemanager Overheid Nuon Business
2008 – 2010 New Business Developer Nuon Retail
2006 - 2008 Accountmanager Nuon Business
2005 - 2006 Accountmanager Slimpie

 

Nevenfuncties niet aan het ambt gebonden
Periode Nevenfunctie
2022 - heden Lid oranjecommitee Tuitjenhorn
2015 – heden Bijzonder Ambtenaar van de Burgelijke Stand

 

Overlegstructuren

 • Voorzitter Klankbordgroep Marktpartijen
 • Voorzitter Versnellingstafel
 • Lid Bouwtafel
 • Lid PHO Bouwen en Wonen MRA
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen Holland boven Amsterdam
 • Lid Landelijke Stuurgroep Greenports Holland
 • Voorzitter Stuurgroep Greenport Aalsmeer
 • Voorzitter Landelijk Milieuoverleg Bloembollen
 • Lid Bestuurlijk overleg IJsselmeervisserij
 • Voorzitter Stuurgroep Voedsel Verbindt
 • Lid bestuur Stichting Werelderfgoed Nederland
 • Voorzitter Liniecommissie Nieuw Hollandse Waterlinie
 • Lid Overleg Officier van Justitie en de 4 directeuren Hollandse Omgevingsdiensten (samen met Jeroen Olthof)
 • BC Stikstof
 • Lid IPO BO Natuur (NPLG)
 • Lid IPO BC Landelijk Gebied
 • Lid IPO Portefeuillehouders Faunabeheer en Jagersvereniging
 • Lid Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen
 • Bestuurlijk overleg natuur- en landbouworganisaties PPLG
 • Lid IPO BAC ROWW
 • Lid stuurgroep huisvesting buitenlandse werknemers
 • Lid IPO BAC Vitaal Platteland

Uitgelicht