Contact

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten, bereidt vergaderingen voor, verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt insprekers en belangstellenden.

Statengriffier, Katja Bolt
telefoon: (023) 514 47 55
statengriffie@noord-holland.nl

Voor de pers, Britta Burger
telefoon: 06 - 48 13 77 79 
ademab@noord-holland.nl

Uitgelicht