Contact

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten, bereidt vergaderingen voor, verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt insprekers en belangstellenden.

Statengriffier, Katja Bolt
telefoon: (023) 514 47 55
statengriffie@noord-holland.nl

Voor de pers, Renske Keur
telefoon: 06 - 11 90 45 79
keurr@noord-holland.nl

Uitgelicht