I.A. Bezaan (Ilse)

Ilse Bezaan

Provinciale Staten; vice-fractievoorzitter

Statenlid sinds: 26-03-2015

Partij: PVV

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

WO/Rechtsgeleerdheid

Beroep

Lid van de Eerste Kamer, Jurist

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)

Nevenfunctie(s)

  • Bestuurder van Centex Management Beheer BV (onbezoldigd)
  • Lid Eerste Kamer PVV (bezoldigd)