Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen (Vrijstelling RVV 1990)

Op de openbare weg gelden verkeersregels. Heeft u vrijstelling van deze regels nodig? Omdat u een evenement organiseert of werkzaamheden moet uitvoeren? Dan vraagt u een ontheffing van de regels aan bij de wegbeheerder.

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen (inclusief fietspaden en parallelwegen). Indien u vrijstelling van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig heeft voor werkzaamheden, naast de verleende vergunning, of voor het houden van een evenement, moet u dit aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder. 

Voorwaarden

  • U wilt gebruik maken van een fietspad met een voertuig (RVV-ontheffing)
  • U wilt gebruik maken van een fietspad (indien er een voetpad aanwezig is) met een groep hardlopers (evenement)

Aanpak

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland 
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een aanvraag indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning.

Per post: U kunt het aanvraagformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Is de provincie beheerder van de weg? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie.

Is de provincie niet de beheerder van de weg? Kijk dan eerst wie wel de beheerder is en waar u de ontheffing aanvraagt:

  • het Rijk: de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • het waterschap: het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap
  • de gemeente: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of een door de gemeente ingestelde eigen commissie
  • ontheffingen voor rijkswegen volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: Rijkswaterstaat
  • als het gaat over eisen aan voertuigen: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • als het gaat om autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.