Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 brief van locatiehouder
bijlage 5 brief van waterbeheerder
bijlage 6 onderbouwing
bijlage 7 structurele vermindering blauwalgenproblematiek
bijlage 8 andere bijlage(n)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd. Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het formulier 'subsidie aanvragen per post' (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. 

Vanaf 2 december 2019 kunnen de aanvragen worden ingediend. 

Doel
Het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen.

Doelgroep
Waterbeheerders en locatiehouders van zwemwaterlocaties of potentiële zwemwaterlocaties in Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor

  • Gebiedsonderzoek
  • Beheermaatregelen
  • Investeringsmaatregelen

Deze activiteiten moeten gericht zijn op het duurzaam verbeteren van de bacteriologische kwaliteit van het (potentieel)zwemwater of op de structurele vermindering van de blauwalgenproblematiek.

Berekening subsidie
De subsidie is 75% van de subsidiabele kosten, en:

  • voor onderzoek tot maximaal € 15.000,-;
  • voor beheermaatregelen tot maximaal € 75.000,-;
  • voor investeringsmaatregelen tot maximaal € 75.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 250.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als

  • De activiteit financieel niet haalbaar is
  • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
  • Voor de desbetreffende (potentiële) zwemwaterlocatie en hetzelfde type onderzoek, beheer- of investeringsmaatregeling al een subsidie op grond van een uitvoeringsregeling subsidie verbetering zwemwaterkwaliteit is verstrekt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 2 december 2019 tot en met 1 oktober 2020, 17:00 uur.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland, tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl