Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland, subsidie

De indieningstermijn van de Uitvoeringsregeling Verbetering Zwemwaterkwaliteit Noord-Holland 2019 is vanaf 1 oktober 2020 gesloten. Het is daarom niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Vanaf 2 december 2019 kunnen de aanvragen worden ingediend. 

Doel
Het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen.

Doelgroep
Waterbeheerders en locatiehouders van zwemwaterlocaties of potentiële zwemwaterlocaties in Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor

  • Gebiedsonderzoek
  • Beheermaatregelen
  • Investeringsmaatregelen

Deze activiteiten moeten gericht zijn op het duurzaam verbeteren van de bacteriologische kwaliteit van het (potentieel)zwemwater of op de structurele vermindering van de blauwalgenproblematiek.

Berekening subsidie
De subsidie is 75% van de subsidiabele kosten, en:

  • voor onderzoek tot maximaal € 15.000,-;
  • voor beheermaatregelen tot maximaal € 75.000,-;
  • voor investeringsmaatregelen tot maximaal € 75.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 250.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als

  • De activiteit financieel niet haalbaar is
  • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
  • Voor de desbetreffende (potentiële) zwemwaterlocatie en hetzelfde type onderzoek, beheer- of investeringsmaatregeling al een subsidie op grond van een uitvoeringsregeling subsidie verbetering zwemwaterkwaliteit is verstrekt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 2 december 2019 tot en met 1 oktober 2020, 17:00 uur.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland, tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl