Eindverantwoording subsidies

Eindverantwoording: verzoek tot vaststelling subsidie

In uw subsidiebeschikking staat wat u na afloop van uw project moet opsturen als verzoek om vaststelling van de subsidie. Over het algemeen geldt:

Formulieren

Kijk altijd in uw subsidiebeschikking wat voor uw project van toepassing is. Enkele subsidieregelingen hanteren een specifiek verantwoordingsformulier. Dit formulier staat dan op de informatiepagina van die subsidieregeling. In alle andere gevallen gebruikt u de formulieren die staan vermeld bij de Algemene subsidieformulieren, onder 'Verantwoording subsidie'.

Steekproeven

Bij subsidies tot € 125.000 vinden steekproeven plaats, waarbij na afronding van het project een extra controle plaatsvindt om na te gaan of alle verplichtingen zijn nagekomen en de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. U krijgt bericht als u hiervoor aanvullende informatie moet indienen.

Ontvangstbevestiging en toetsing

U krijgt een ontvangstbevestiging als uw vaststellingsverzoek bij de provincie is binnengekomen . De provincie toetst vervolgens of uw vaststellingsverzoek op tijd is binnengekomen en compleet is. Als er informatie of documenten ontbreken, krijgt u daarvan bericht met het verzoek om het binnen een bepaalde termijn aan te vullen. De behandeltermijn gaat pas in als uw vaststellingsaanvraag compleet is.

Vaststelling subsidie

Na inhoudelijke en financiële beoordeling besluit de provincie op welk bedrag de subsidie wordt vastgesteld. U krijgt hierover een brief met daarin het besluit: de vaststellingsbeschikking. Wanneer de provincie meer heeft voorgeschoten dan waar u recht op heeft, moet u dat terugbetalen. Als u recht heeft op meer dan het voorschotbedrag, wordt het restant subsidiebedrag zo spoedig mogelijk aan u uitbetaald.

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over een lopend subsidiedossier? Neem dan contact op met de behandelend subsidiemedewerker.

Heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland.