Verhuur ligplaatsen woonboten en recreatievaartuigen

Voor het maken van een ligplaats of steiger voor een recreatievaartuig of woonboot in één van de provinciale vaarwegen, moet een ontheffing worden aangevraagd.

Als de ontheffing is verleend, wordt een overeenkomst voor de huur van oppervlaktewater opgemaakt.

De huursom is als volgt opgebouwd: 

  • recreatievaartuig: € 8,01 per m2 per jaar in 2024. Dit bedrag wordt verhoogd met 21% BTW.
  • steiger: € 8,01 per m2 per jaar in 2024. (BTW-vrij)
  • Vaartuig en steiger: € 8,01 per m2 per jaar in 2024. Dit bedrag wordt verhoogd met 21% BTW.

De huursom wordt per 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

De minimale huursom voor een recreatievaartuig en/of steiger is € 34,00 exclusief BTW (prijspeil 2023). 

Voor ligplaatsen van woonarken gelden 3 categorieën huurprijzen per m2. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. Deze huur is afhankelijk van de locatie:

  • € 11,45 per m2 voor buitenstedelijk 
  • € 14,30 per m2 voor overig binnenstedelijk
  • € 17,17 per m2 voor Amsterdam en Amstel

De Ringvaart in de Haarlemmermeerpolder is een uitzondering. De provincie Noord-Holland verleend de ontheffing. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is eigenaar van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het gebruik van het eigendom moet altijd geregeld worden. Dit kan door middel van een huur- of koopovereenkomst af te sluiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijnland via vastgoed@rijnland.net.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 020 06 00 (gratis) of e-mail: servicepunt@noord-holland.nl