Verhuur ligplaatsen woonboten en recreatievaartuigen

Voor het maken van een ligplaats of steiger voor een recreatievaartuig of woonboot in één van de provinciale vaarwegen, moet een ontheffing worden aangevraagd.

Als de ontheffing is verleend, wordt een overeenkomst voor de huur van oppervlaktewater opgemaakt.

De huursom is als volgt opgebouwd: 

  • recreatievaartuig: € 6,84 per m2 per jaar in 2021. Dit bedrag wordt verhoogd met 21% BTW.
  • steiger: € 6,84 per m2 per jaar in 2021.

De huursom wordt per 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

De minimale huursom voor een recreatievaartuig en/of steiger is € 32,00 exclusief BTW (prijspeil 2021). 

Voor ligplaatsen van woonarken gelden 3 categorieën huurprijzen per m2. Deze huur is afhankelijk van de locatie:

  • € 10,71 per m2 voor buiten stedelijk
  • € 13,38 per m2 voor overig binnen stedelijk
  • € 16,06 per m2 voor Amsterdam en Amstel

De Ringvaart in de Haarlemmermeerpolder is een uitzondering: daar verleent de provincie Noord-Holland de ontheffing, maar sluit het Hoogheemraadschap van Rijnland de huurovereenkomst. Bekijk voor meer informatie de Verdeling huurprijzen ligplaatsen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 020 06 00 (gratis) of e-mail: servicepunt@noord-holland.nl