Verpachtingen

De provincie Noord-Holland is eigenaar van ca. 1700 hectare agrarische percelen. Deze percelen zijn bestemd voor diverse provinciale doelen. In afwachting hiervan, geeft de provincie een deel van deze gronden tijdelijk in pacht uit.

De provincie stelt diverse voorwaarden aan de pachters. Zo draagt het grondgebruik bij aan realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur en water. Pachters moeten langs bouwland bijvoorbeeld bloemrijke kruidenstroken aanleggen.

Een deel van de grond is onderdeel van het NNN en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. Hier gelden extra criteria ten aanzien van het grondgebruik.

Bij het kopje 'Documenten verpachting' op deze pagina vindt u informatie over het pachtproces: de uitgangspunten, de wijzigingen ten opzichte van het jaar ervoor en de modelovereenkomst voor los land.

Uitgelicht

Contactgegevens beheerders

 • Kop van Noord-Holland & Texel:
  Marco van Erkel (tel. 06-46627120)
   
 • West-Friesland & Zaanstreek - Waterland:
  Marianne IJff (tel. 06-55813431)
   
 • Alkmaar en omgeving & Zuid-Kennemerland - IJmond:
  Laila Ahadach (tel. 06-51267261)
   
 • Gooi en Vechtstreek:
  Fleur Broekman (tel. 06-53332569)
   
 • Noord-Holland Zuid:
  Hilde Wiegerinck (tel. 06-51061636)

Algemene vragen? Bel de pachttelefoon: tel. (023) 514 34 34 of stuur een e-mail naar verpachtingenPNH@noord-holland.nl

Vragen over een specifiek gebied?
Download de kaart (pdf, 2,23 MB) met gegevens van contactpersonen per gebied.

Documenten verpachting 2020

Documenten verpachting 2019