Verpachtingen

De provincie Noord-Holland is eigenaar van ca. 1800 hectare agrarische percelen. Deze percelen zijn bestemd voor diverse provinciale doelen. In afwachting hiervan, geeft de provincie een deel van deze gronden tijdelijk in pacht uit.

De provincie stelt diverse voorwaarden aan de pachters. Zo draagt het grondgebruik bij aan realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur  & biodiversiteit en water. Pachters moeten langs bouwland bijvoorbeeld bloemrijke kruidenstroken aanleggen.

Een deel van de grond is onderdeel van het NNN en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. Hier gelden extra criteria ten aanzien van het grondgebruik.

Bij het kopje 'Documenten verpachting' op deze pagina vindt u nadere informatie over het pachtproces: de beleidsmatige uitgangspunten, de modelovereenkomst voor los land en een overzicht van de gehanteerde gebruiksvoorwaarden.


 

Uitgelicht

Contactgegevens beheerders

 • Kop van Noord-Holland, Regio Alkmaar & IJmond:
  Bart Witte (06-29586045)
   
 • West-Friesland & Zaanstreek - Waterland:
  John Nannes (06-18306058)
   
 • Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam & Gooi en Vechtstreek:
  Linda Ruigrok (06-42473098) & Hilde Wiegerinck (06-51061636)

Algemene vragen? Bel de pachttelefoon: tel. (023) 514 34 34 of stuur een e-mail naar verpachtingenPNH@noord-holland.nl

 

Documenten verpachting 2020