Verpachtingen

De provincie Noord-Holland is eigenaar van ca. 1800 hectare agrarische percelen. Deze percelen zijn bestemd voor diverse provinciale doelen. In afwachting hiervan, geeft de provincie de grond tijdelijk in pacht uit.

Heeft u belangstelling om grond te pachten? Ieder jaar kunt u zich in juni aanmelden. De gronden worden met ingang van 1 november 2018 uitgegeven. Op de interactieve kaart is een indicatie te zien welke gronden de provincie dit jaar verpacht. Op deze kaart zijn ook de gebieden met een weidevogeldoelstelling weergegeven, net als de gebieden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De provincie stelt diverse voorwaarden aan de pachters. Zo draagt het grondgebruik bij aan realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur en water. Pachters moeten langs bouwland bijvoorbeeld bloemrijke kruidenstroken aanleggen.

Een deel van de grond is onderdeel van het NNN en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. Hier gelden extra criteria ten aanzien van het grondgebruik.

Rechts in beeld (bij documenten verpachting) vindt u informatie over het pachtproces: de uitgangspunten, de wijzigingen ten opzichte van het jaar ervoor, de modelovereenkomst voor los land en de advertentie over de pachtuitgifte.
 

Uitgelicht

Contact

Algemene vragen? Bel de pachttelefoon: tel. (023) 514 34 34 of stuur een e-mail naar verpachtingenPNH@noord-holland.nl

Vragen over een specifiek gebied?
Download de kaart met gegevens van contactpersonen per gebied.

Documenten verpachting 2019