Verpachtingen

De provincie Noord-Holland is eigenaar van ca. 1700 hectare agrarische percelen. Deze percelen zijn bestemd voor diverse provinciale doelen. In afwachting hiervan, geeft de provincie een deel van deze gronden tijdelijk in pacht uit.

Heeft u belangstelling om grond te pachten? Ieder jaar kunt u vanaf 1 mei het belangstellingsregistratieformulier invullen. Na ontvangst van uw formulier ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres direct een ontvangstbevestiging. De pachtovereenkomsten lopen van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020. Wij streven ernaar om het afsluiten van de pachtcontracten af te ronden voor 1 november 2019.

De provincie stelt diverse voorwaarden aan de pachters. Zo draagt het grondgebruik bij aan realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur en water. Pachters moeten langs bouwland bijvoorbeeld bloemrijke kruidenstroken aanleggen.

Een deel van de grond is onderdeel van het NNN en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. Hier gelden extra criteria ten aanzien van het grondgebruik.

Rechts in beeld (bij documenten verpachting) vindt u informatie over het pachtproces: de uitgangspunten, de wijzigingen ten opzichte van het jaar ervoor, de modelovereenkomst voor los land en de advertentie over de pachtuitgifte.

Het te verpachten areaal van de provincie is aan verandering onderhevig. Om u een indicatie te geven welke gronden de provincie dit jaar zal verpachten heeft de provincie een interactieve kaart opgesteld. Op deze kaart zijn tevens de weidevogelkerngebieden en de NNN-gebieden weergegeven. U kunt aan deze kaart geen rechten ontlenen.

Kaart pachtuitgifte (2019-2020)

Uitgelicht

Contact

Contactgegevens beheerders

Marco van Erkel (tel. 06-46627120) – Kop van Noord-Holland & Texel
Marianne IJff (tel. 06-55813431) – West-Friesland & Zaanstreek - Waterland
Laila Ahadach (tel. 06-51267261) – Alkmaar en omgeving & Zuid-Kennemerland - IJmond
Fleur Broekman (tel. 06-53332569) – Gooi en Vechtstreek
Hilde Wiegerinck (tel. 06-51061636) – Noord-Holland Zuid

Algemene vragen? Bel de pachttelefoon: tel. (023) 514 34 34 of stuur een e-mail naar verpachtingenPNH@noord-holland.nl

Vragen over een specifiek gebied?
Download de kaart (pdf, 2,05 MB) met gegevens van contactpersonen per gebied.

Documenten verpachting 2020

Documenten verpachting 2019