Verpachtingen

De provincie Noord-Holland is eigenaar van circa 2.500 hectare natuur- en landbouwgrond. Deze grond is tijdelijk in eigendom en uiteindelijk bestemd voor de realisatie van diverse provinciale doelen of verkoop.

Een deel van de grond is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. In afwachting van de eindbestemming, geeft de provincie haar gronden tijdelijk in pacht uit.
De provincie hanteert diverse gebruiksvoorwaarden bij de verpachting van de grond. Zo zet de provincie zich samen met haar pachters in voor de realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur & biodiversiteit en water. 

Interesse in pachtgrond van de provincie Noord-Holland?

De provincie geeft haar grond uit via een openbare inschrijving, tenzij er een uitzondering van toepassing is. De inschrijving vindt jaarlijks plaats in de periode mei tot en met november. De inschrijving wordt aangekondigd via advertenties in lokale en agrarische media. Ook op deze pagina wordt de start van de inschrijving aangekondigd.

Pachtseizoen 2023-2024

Alle pachtgrond voor het seizoen 2023-2024 is inmiddels uitgegeven.

Pachtseizoen 2024-2025

In 2024 wordt de pachtgrond weer aangeboden via openbare inschrijving op www.pachtgrond.nu. U kunt op deze website een account aanmaken, waarmee u kunt inschrijven op de gewenste pachtgrond. Ook wordt u via www.pachtgrond.nu op de hoogte gehouden van het actuele aanbod.

Fase 1 Bollengrond Afgerond
Fase 2 Deel grasland Afgerond
Fase 3 Akkerbouwgrond 20 juni tot en met 2 juli 2024 - 14.00 uur
Fase 4 grasland en natuurgrond september/oktober 2024
Fase 5 resterende gronden onder voorbehoud


Meer informatie

Lees meer informatie over het pachtproces in de diverse documenten rechts op deze pagina. 

Contact

Met algemene vragen kunt u contact opnemen met Hilde Wiegerinck,
telefoon: 06 510 616 36 of e-mail: eijkmanh@noord-holland.nl