Verpachtingen

De provincie Noord-Holland is eigenaar van circa 1.800 hectare natuur- en landbouwgrond. Deze grond is tijdelijk in eigendom en uiteindelijk bestemd voor de realisatie van diverse provinciale doelen of verkoop.

Een deel van de grond is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. In afwachting van de eindbestemming, geeft de provincie haar gronden tijdelijk in pacht uit.
De provincie hanteert diverse gebruiksvoorwaarden bij de verpachting van de grond. Zo zet de provincie zich samen met haar pachters in voor de realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur & biodiversiteit en water. 

Interesse in pachtgrond van de provincie Noord-Holland?

De provincie geeft haar grond uit via een openbare inschrijving, tenzij er een uitzondering van toepassing is. De inschrijving vindt jaarlijks plaats in de periode mei tot en met november. De inschrijving wordt aangekondigd via advertenties in lokale en agrarische media. Ook op deze pagina wordt de start van de inschrijving aangekondigd.

Openbare inschrijving pachtseizoen 2021-2022

De openbare inschrijving voor pachtgrond van de provincie Noord-Holland vindt dit jaar in 3 fasen plaats:

  • 1 tot en met 10 juni 2021: bollengrond (inschrijving gesloten)
  • 29 juni tot en met 13 juli 2021: akkerbouwgrond
  • 31 augustus tot en met 14 september 2021: grasland, natuurgrond en resterende akkerbouwgrond

De pachtgrond wordt aangeboden via www.pachtgrond.nu. U kunt op deze website een account aanmaken, waarmee u kunt inschrijven op de gewenste pachtgrond. Ook wordt u via www.pachtgrond.nu op de hoogte gehouden van het actuele aanbod.

Meer informatie

Lees meer informatie over het pachtproces in de diverse documenten rechts op deze pagina. 

Contact

Met algemene vragen kunt u ook mailen naar verpachtingenPNH@noord-holland.nl