Verpachtingen

De provincie Noord-Holland is eigenaar van circa 1.800 hectare natuur- en landbouwgrond. Deze grond is tijdelijk in eigendom en uiteindelijk bestemd voor de realisatie van diverse provinciale doelen of verkoop.

Een deel van de grond is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. In afwachting van de eindbestemming, geeft de provincie haar gronden tijdelijk in pacht uit.
De provincie hanteert diverse gebruiksvoorwaarden bij de verpachting van de grond. Zo zet de provincie zich samen met haar pachters in voor de realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur & biodiversiteit en water. 

Interesse in pachtgrond van de provincie Noord-Holland?

De provincie geeft haar grond uit via een openbare inschrijving, tenzij er een uitzondering van toepassing is. De inschrijving vindt jaarlijks plaats in de periode mei tot en met november. De inschrijving wordt aangekondigd via advertenties in lokale en agrarische media. Ook op deze pagina wordt de start van de inschrijving aangekondigd.

Eerste fase openbare inschrijving pachtseizoen 2021-2022 gestart

De eerste fase van de openbare inschrijving voor de pachtgrond van de provincie Noord-Holland voor het pachtseizoen 2021-2022 is gestart.

Van 1 juni tot en met 10 juni – 14.00 uur kunt u zich inschrijven op percelen bollengrond via Aanbod Overzicht (pachtgrond.nu). Eind juni volgt de tweede fase met akkerbouwgrond en in september de derde fase met grasland en natuurgrond.

Op www.pachtgrond.nu staat het actuele aanbod.

Meer informatie

Lees meer informatie over het pachtproces in de diverse documenten rechts op deze pagina. 

Contact

Voor algemene vragen kunt u ook mailen naar verpachtingenPNH@noord-holland.nl