Agroforestry op provinciale pachtgrond in Haarlemmermeer

Agroforestry, het bewust toevoegen van bomen en struiken aan akkerbouw- of veeteeltsystemen, wordt steeds vaker genoemd als duurzame en innovatieve vorm van landbouw. De provincie Noord-Holland start een experiment om agroforestry uit te proberen en om ondernemers de kans te geven kennis te maken met het concept. De provincie zoekt daarvoor naar een pachter die op het perceel (24,5 hectare) met agroforestry aan de slag wil gaan.

Perceel Haarlemmermeer

Perceel Haarlemmermeer

Informatie over perceel

Het perceel dat ter beschikking wordt gesteld voor agroforestry ligt in de gemeente Haarlemmermeer, ten zuiden van Nieuw-Vennep, langs de provinciale weg N207. Kadastrale aanduiding: Gemeente Haarlemmermeer, sectie AN, nummers 705 en 1575 (beiden gedeeltelijk). De oppervlakte is circa 24,5 hectare (245.000 vierkante meter).

Aanbod provincie 

  • Geliberaliseerd pachtcontract voor 12 jaar, met kans op, maar zonder toezeggingen over continuatie
  • Pachtprijs op basis van de regionorm - € 400 per hectare per jaar
  • Verdeling kosten financiering bomen en aanplant tussen provincie en pachter naar rato gebruik
  • Begeleiding bij het uitwerken van het agroforestry-plan vanuit de PPS Verdienmodellen Agroforestry

Toewijzing

De inschrijver met de hoogste inschrijvingspunten én het beste plan krijgt de pachtgrond aangeboden. In het document ‘Kenmerken percelen Haarlemmermeer’ staat meer informatie over de kenmerken en gewasrotatie van het perceel.   

Proces

Allereerst wordt gestart met een informatiebijeenkomst om het experiment goed onder de aandacht te brengen en de bedoeling ervan toe te lichten. Hierna volgt een ‘werksessie’ om geïnteresseerden te helpen hun plan bij te schaven en concreter te maken. Het opstellen van een plan voor agroforestry kan namelijk lastig zijn omdat het een nog onbekende vorm van landbouw in Nederland is.

Informatiebijeenkomst 

Op 6 april 2023 organiseert de provincie een informatiebijeenkomst. Belangstellenden uit de regio Haarlemmermeer zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Protestantse Gemeente De Rank, Eugenie Previnaireweg 14, 2151 BE Nieuw Vennep. Aanvang: om 19.30 uur.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Wilt u aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier

Planning

6 april 2023 – informatieavond
17 april 2023 – werksessie
18 april 2023 – inschrijving geopend
31 mei 2023 om 23:59 uur – inschrijving gesloten
Rond 1 juli 2023 – bekendmaking nieuwe pachter

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sylvia Fens, sector Grond, telefoon 023 514 4335 of e-mail fenss@noord-holland.nl.  

Uitgelicht

Documenten