Agroforestry op provinciale pachtgrond in Haarlemmermeer

Agroforestry, het bewust toevoegen van bomen en struiken aan akkerbouw- of veeteeltsystemen, wordt steeds vaker genoemd als duurzame en innovatieve vorm van landbouw. De provincie Noord-Holland is een experiment gestart om agroforestry uit te proberen en om ondernemers de kans te geven kennis te maken met het concept.

Perceel Haarlemmermeer

Perceel Haarlemmermeer

Het perceel dat ter beschikking wordt gesteld voor agroforestry ligt in de gemeente Haarlemmermeer, ten zuiden van Nieuw-Vennep, langs de provinciale weg N207. De oppervlakte is circa 24,5 hectare (245.000 vierkante meter).

De provincie heeft een openbare inschrijving gehouden voor de pachtgrond. Er zijn 12 plannen ingediend. Het plan dat uitgevoerd wordt is van 3 partijen die gezamenlijk aan de slag gaan: Gijzenberg Bio uit Nieuw Vennep, René de Vlieger en Jan van Oossanen. Zij verbinden zich voor 12 jaar aan het experiment. 

Rijen fruit- en notenbomen

Agroforestry – het bewust toevoegen van bomen en struiken aan akkerbouw- of veeteeltsystemen – kan bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van onder andere CO2-emissie, klimaatadaptatie en de transitie van de landbouw naar meer natuurinclusiviteit. In het plan van het drietal wordt een grote variëteit aan bomen en struiken ingezet ter verbetering van de biodiversiteit. Daarnaast komen er rijen fruit- en notenbomen tussen de gewassen. De teelten zijn volledig biologisch en waar mogelijk wordt agrarisch natuurbeheer toegepast.

Meer inzicht krijgen                                                                                                                            

Agroforestry is lastig uit te voeren op pachtgrond omdat de levensduur van de bomen de pachtperiode overstijgt. Met deze pilot wil de provincie ondernemers zonder beschikbare grond de kans geven toch met agroforestry aan de slag te gaan. Doel is om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor agroforestry in Noord-Holland. Hopelijk leidt dit tot enthousiasme bij andere ondernemers.

Samenwerking                                                                                                                                      

De provincie werkt voor dit agroforestry-project in de Haarlemmermeer samen met het Louis Bolk Instituut en de gemeente Haarlemmermeer. De provincie Noord-Holland participeert in het onderzoeksprogramma PPS Verdienmodellen Agroforestry (2022-2025)

Vragen? Neem dan contact op met Sylvia Fens van de sector Grond, telefoon 023 – 514 43 35 of e-mail fenss@noord-holland.nl.